Categories
ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Knowledge Is Power Program

Το ιστολόγιο δημοσιεύει ένα σημαντικό άρθρο που περιγράφει όχι μόνο το γνωστό NCLB αλλά το ευρύτερα άγνωστο ΚΙΡΡ για την αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού χάσματος στις Η.Π.Α.

 Στις ΗΠΑ, ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα εσωτερικής πολιτικής που θεσπίστηκαν από την κυβέρνηση Μπους ήταν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα No child left behind (Κανένα παιδί να μη μείνει πίσω). Ο σχετικός νόμος ψηφίστηκε το 2002 με στόχο να προσφέρει σε όλα τα παιδιά το ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης, και, μέσα σε διάστημα 12 ετών, έως το 2014, να βοηθήσει τα παιδιά των έγχρωμων και φτωχών Αμερικανών να φτάσουν το επίπεδο εκπαίδευσης των παιδιών των λευκών. Ωστόσο, πέντε χρόνια μετά τη θέσπιση του νόμου, τα αποτελέσματα δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά – τουλάχιστον όχι σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Στην πραγματικότητα παρουσιάζεται μεγάλη διακύμανση, αλλού ελπιδοφόρα και αλλού όχι.
Με βάση το νόμο αυτό ξεκίνησαν δύο διαφορετικές συζητήσεις: η μία αφορά τις αιτίες του χάσματος στην εκπαίδευση μεταξύ λευκών και έγχρωμων Αμερικανών, ενώ η δεύτερη αφορά την αντιμετώπιση αυτού του χάσματος. Με στόχο την αντιμετώπιση και την εξάλειψη του χάσματος ιδρύθηκαν ειδικά σχολεία. Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ έγχρωμων και λευκών, καθώς και μεταξύ φτωχών και πλουσίων δεν παρατηρείται μόνο στην εκπαίδευση, αλλά είναι γενικότερο, και πολλές φορές ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού και ενισχύεται κάθε μέρα. Παρ’ όλα αυτά, η ηγεσία των ΗΠΑ και οι εμπλεκόμενοι φορείς πιστεύουν ότι η εξάλειψη του χάσματος μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε μερικά χρόνια, χωρίς όμως να αντιλαμβάνονται το μέγεθος της προσπάθειας που απαιτείται.
Η σημαντική πρόοδος στη βελτίωση του επιπέδου ζωής των μαύρων που παρατηρήθηκε στα χρόνια μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο φάνηκε να σταματά στη δεκαετία του 1980, οπότε άρχισε να μεγαλώνει το εκπαιδευτικό χάσμα. Ένα άλλο ζήτημα ήταν ότι το χάσμα μεταξύ λευκών και μαύρων σχεδόν ταυτιζόταν με το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών – αφού, συνήθως, οι λευκοί είναι πλούσιοι ή τουλάχιστον εύποροι, και οι μαύροι, και γενικότερα οι έγχρωμοι, συνήθως φτωχοί. Άρα πολλοί αναρωτιούνται μήπως δεν πρέπει να εστιάσουν στη φυλετική διαφορά αλλά στην οικονομική κατάσταση για να εξαλείψουν την εκπαιδευτική υστέρηση των έγχρωμων.
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Κάνσας έκαναν μία δεκαετή έρευνα για την κατάκτηση της γλώσσας από παιδιά. Κατά τη διάρκειά της μελέτησαν σε 42 οικογένειες την ανατροφή των παιδιών από τη βρεφική τους ηλικία έως την ηλικία των 10 ετών. Συμπέραναν ότι η κατάκτηση της γλώσσας από τα παιδιά σχετιζόταν με την τάξη και το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας. Οι διαφορές στο λεξιλόγιο και στο δείκτη IQ των παιδιών που προέρχονταν από οικογένειες διαφορετικών τάξεων ήταν σημαντικές.
Επιπλέον, άλλες έρευνες έδειξαν ότι η ανατροφή που έδιναν στα παιδιά τους οι εύπορες και ανώτερες μορφωτικά οικογένειες (π.χ. επιβράβευση, διάλογος, αθλητικές δραστηριότητες, εξωσχολικά μαθήματα κτλ.) επέτρεπε την ανάπτυξη σύνθετων γλωσσικών δομών από τα παιδιά αυτά, πράγμα που δεν παρατηρούνταν στα παιδιά των φτωχών οικογενειών. Αντίστοιχη ήταν και η αύξηση του δείκτη IQ και η μετέπειτα ακαδημαϊκή και επαγγελματική επιτυχία αυτών των παιδιών. Αντίθετα, οι φτωχές και άπορες οικογένειες ακολουθούσαν το μοντέλο ανατροφής που έδιναν στα παιδιά τους οι εύπορες οικογένειες της προηγούμενης γενιάς με περισότερο ελεύθερο χρόνο, λιγότερη προσφορά εξωσχολικών δραστηριοτήτων, λιγότερη εμπλοκή των παιδιών σε διάλογο και, κατά συνέπεια, λιγότερες προοπτικές ανέλιξης των παιδιών τους στη σύγχρονη κοινωνία.
Μπορούν οι ελλείψεις αυτές να καλυφθούν από το εκπαιδευτικό σύστημα; Υπάρχουν στις ΗΠΑ σήμερα σχολεία στα οποία φοιτούν μαθητές από τα φτωχά στρώματα και τις μειονότητες. Τα σχολεία αυτά έχουν να επιδείξουν κάποιες καλές επιδόσεις των μαθητών τους, αλλά υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους, και σίγουρα δεν πρόκειται για ένα φαινόμενο με μεγάλη επιτυχία. Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια δημιουργούνται συνέχεια σχολεία που έχουν ως αποστολή να βοηθήσουν τα παιδιά που μειονεκτούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Πρόκειται για ειδικά σχολεία, τα οποία είναι ιδιωτικά, αλλά χρηματοδοτούνται από το δημόσιο, και στα οποία εγγράφονται παιδιά στην Πέμπτη ή Έκτη τάξη. Καθένα από αυτά τα σχολεία εφαρμόζει τη δική του θεωρία και το δικό του μοντέλο. Ωστόσο, όσα από αυτά έχουν πετύχει τους στόχους τους τα κατάφεραν με τρεις τρόπους: πρώτον, προσφέρουν πολύ περισσότερες ώρες μαθημάτων από τα δημόσια σχολεία, μαθήματα το Σάββατο, μαθήματα ξένων γλωσσών, μουσικής, γυμναστικής, εκπαιδευτικές εκδρομές και μικρές διακοπές. Δεύτερον, θέτουν σε τακτά διαστήματα στόχους, αξιολογούν την πορεία υλοποίησής τους και προχωρούν, αν είναι ανάγκη, σε αναθεώρησή τους, εκπαιδεύουν και αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς και τους αντικαθιστούν, αν δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους, και προσπαθούν να προσελκύσουν νέους εκπαιδευτικούς με όρεξη για δουλειά. Τρίτον, διαμορφώνουν το χαρακτήρα των μαθητών τους μαθαίνοντάς τους τρόπους συμπεριφοράς και αξίες. Η επιτυχία των ειδικών σχολείων στην εκπαίδευση των μειονεκτούντων παιδιών δεν έχει ακόμα εκτιμηθεί. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, τα πιο αποτελεσματικά σχολεία αποδεικνύονται τα σχολεία KIPP (Knowledge Is Power Program). Το πρώτο σχολείο KIPP ξεκίνησε το 1994 στο Χιούστον με 50 μαθητές, με πολλές ώρες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, και με σαφείς κανόνες συμπεριφοράς. Οι μέθοδοι των σχολείων αυτών αποδείχτηκαν πολύ αποτελεσματικές. Το πρόγραμμα κέρδισε χρηματοδοτήσεις και αριθμεί πλέον 52 σχολεία σε ομοσπονδιακό επίπεδο και 12.000 μαθητές. Τα σχολεία ΚΙΡΡ αποτελούν, μαζί με δύο άλλους τύπους ειδικών σχολείων, ένα δίκτυο και γίνονται κινήσεις να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο. Οι δύο άλλοι τύποι σχολείων που εξειδικεύονται στην εκπαίδευση μειονεκτούντων παιδιών είναι τα Achievement First και Uncommon Schools, που διαθέτουν όμως μικρότερο αριθμό σχολείων.
Η εκπαιδευτική διαδικασία στα ειδικά σχολεία περιλαμβάνει πολλή εργασία, καλή συμπεριφορά και αλληλοσεβασμό. Οι μη γνωστικές δεξιότητες (συμπεριφορική ικανότητα) που τα παιδιά της μεσαίας τάξης μαθαίνουν, κατά κανόνα, από την οικογένεια, θεωρούνται το ίδιο σημαντικές για το σχολείο και τη ζωή όσο και οι γνωστικές δεξιότητες.
Στα σχολεία αυτά όμως, που επιλέγουν τους μαθητές τους με κλήρωση, είναι ζήτημα αν φοιτούν δύο ή τρεις λευκοί μαθητές. Οι ιδρυτές των σχολείων αυτών απευθύνονται στους μαύρους και στους ισπανόφωνους Αμερικανούς και στοχεύουν να τους δώσουν πολύ περισσότερα εκπαιδευτικά εφόδια από όσα δίνουν τα αντίστοιχα σχολεία στους λευκούς, αφού μόνο έτσι τα παιδιά αυτά θα φτάσουν το εκπαιδευτικό επίπεδο των λευκών παιδιών, καλύπτοντας το κενό. Και υπάρχουν μια σειρά από στατιστικά αποτελέσματα που δικαιώνουν τις μεθόδους που ακολουθούνται σε αυτά τα ειδικά σχολεία. Πέρα όμως από το δεδηλωμένο στόχο τους να ανεβάσουν το χαμηλό επίπεδο των μειονεκτούντων μαθητών πάνω από το μέσο όρο, τα ειδικά σχολεία στοχεύουν να αποδείξουν ότι ακόμα και καλοί μαθητές μπορούν να επωφεληθούν από τις μεθόδους τους.
Μία πρώτη ένσταση για τη λειτουργία των ειδικών σχολείων εστιάζει στην προέλευση των μαθητών, που δεν προέρχονται απαραίτητα από τις χαμηλότερες κοινωνικά τάξεις, αφού η συνειδητή επιλογή των γονέων να εγγράψουν τα παιδιά τους σε αυτά τα σχολεία δείχνει ότι οι ίδιοι έχουν κάποιο μορφωτικό επίπεδο ή τουλάχιστον γνωρίζουν την αξία της απόκτησης από τα παιδιά τους μορφωτικού επιπέδου πάνω από το μέσο όρο. Άλλη ένσταση αναφέρεται στο γεγονός ότι το εκπαιδευτικό χάσμα μπορεί να μειωθεί μόνο όταν μειωθεί και το γενικότερο κοινωνικό χάσμα. Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των ειδικών σχολείων, απλώς, καταδεικνύει την τεράστια προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί στον κοινωνικό τομέα. Επίσης, ενάντια στα ειδικά σχολεία είναι και οι ενώσεις των εκπαιδευτικών, που τα δέχονται μόνο ως πειραματικά σχολεία και όχι ως σχολικό μοντέλο. Και ενώ οι καλύτεροι καθηγητές είναι απαραίτητοι στα σχολεία όπου φοιτούν οι μειονεκτούντες έγχρωμοι μαθητές, η έλλειψη κινήτρων τούς οδηγεί στα σχολεία όπου φοιτούν οι λευκοί μαθητές, αν και εκεί είναι λιγότερο απαραίτητοι.
Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα για την επιτυχία της οποιασδήποτε εκπαιδευτικής προσπάθειας είναι και τα κονδύλια που διαθέτουν η κεντρική κυβέρνηση και οι πολιτείες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα κονδύλια ανά μαθητή είναι μικρότερα για τις πολιτείες με αυξημένο αριθμό φτωχών μαθητών και μεγαλύτερα για τις πολιτείες με μικρότερο αριθμό φτωχών μαθητών. Άρα, χωρίς σημαντική οικονομική ενίσχυση δεν μπορεί να υλοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Nochild left behind της αμερικανικής κυβέρνησης.
Η φτώχεια, η χαλάρωση του οικογενειακού ιστού στις χαμηλές τάξεις, η έλλειψη κινήτρων για τους εκπαιδευτικούς, καθώς και η απροθυμία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να διαθέσει κονδύλια έχουν συντελέσει στην προβληματική εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ακόμα κι αν βάζαμε ένα παιδί από τα κατώτερα στρώματα σε ένα μέσου όρου δημόσιο σχολείο, το αποτέλεσμα θα ήταν να αποφοιτήσει χωρίς σημαντικά εφόδια. Κι αυτό οφείλεται στο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο πρέπει να προσφέρει, από το νηπιαγωγείο ακόμη, υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά, σημαντικά κίνητρα στους εκπαιδευτικούς, και να εφαρμόζει πρακτικές όμοιες με αυτές των ειδικών σχολείων.   

Πηγή www.patakis.gr

  

Categories
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Οι Εγγραφές και η Οικονομική Δυσπραγία…

 Η συζήτηση μεταξύ των Φροντιστών, κάθε χρόνο, τέτοια εποχή είναι συνηθισμένη. Πως πάνε οι εγγραφές και ποιοι παράγοντες τις επηρεάζουν;

Το ιστολόγιο αναδημοσιεύει σήμερα ως απάντηση σ’ εκείνους που ηδονίζονται από καταστροφικές προφητείες σχετική έρευνα για το τί κόβουν οι καταναλωτές.

“Ψυχαγωγία, διακοπές, πολυτέλειες και ένδυση είναι οι τομείς που κοιτούν πρώτα οι καταναλωτές όταν έρχεται η ώρα να περικόψουν τις δαπάνες τους.

Αυτό προκύπτει από πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 23 χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, Καναδάς, Βραζιλία, Γερμανία, Βρετανία, Σουηδία, Κίνα και Ιαπωνία. Πρόκειται για κράτη τα οποία συγκεντρώνουν το 75% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Τα αποτελέσματα βασίζονται σε ερωτηματολόγιο που δόθηκε σε δείγμα 23.000 νοικοκυριών. Δείχνει ότι σήμερα οι πλέον σημαντικές οικογενειακές περικοπές γίνονται στους τομείς της ψυχαγωγίας, των διακοπών και των πολυτελών αγαθών (3/4 των νοικοκυριών) ακολουθούμενες από αντίστοιχες στο ρουχισμό και τη ενεργειακή κατανάλωση(50% – 60%),τη βενζίνη και τη διατροφή(40%).

Οι μικρότερες περικοπές αφορούν την εκπαίδευση (11%),την καλωδιακή τηλεόραση(23%) και τα κινητά τηλέφωνα(34%).”

Το συμπέρασμα επικυρώνεται και ιστορικά στο τελευταίο βιβλίο του Τσίλογλου  για την φροντιστηριακή άνθιση στην περίοδο της κατοχής, αλλά και από μαρτυρίες άλλων φροντιστών. Ο εκλιπών Αναστάσιος Ανδρακάκος, ο πρεσβύτερος, ο μεγάλος φροντιστής έλεγε ότι η εκπαίδευση δεν επηρεάζεται από οικονομικές κρίσεις.

Η οικονομική δυσπραγία μάλλον επιβεβαιώνει την ανάγκη της παιδείας ως αναλλοίωτη και διαχρονική κοινωνική αξία.

Αντί της ηδονικής μοιρολατρείας χρειάζεται ποιοτική αναβάθμιση της φροντιστηριακής παιδείας γιατί οι πολίτες απαιτούν και επιλέγουν το καλύτερο.

Categories
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Διιστάμενες Απόψεις στο Διάλογο…

 Τι θα συμβεί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στην κρίσιμη συνεδρίαση του ΣΠΔΕ; Η αγωνία πολλών συναδέλφων εύλογη ,αλλά το τοπίο είναι ξαφνικά θολό με μια μη αναμενόμενη αναμέτρηση. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν συμμερίζεται την ανάγκη των συνταρακτικών ανατροπών που επιθυμεί ο κ. Μπαμπινιώτης.

Με άλλα λόγια,ενώ ο Πρόεδρος του ΣΠΔΕ φαίνεται να κερδίζει το στοίχημα της συναίνεσης των κομμάτων βρίσκει απέναντι το Π.Ι ,αλλά και μερικούς ακόμα που δεν κρύβουν την  προσωπική τους αντιπάθεια στον χαρισματικό καθηγητή. Ενας από αυτούς, ο Στέφανος Κασιμάτης  στις 19.07.2009, στην “Κ” αναρωτήθηκε δημοσίως: Καθηγητής ή Πολιτευτής; “ … o αξιοσέβαστος καθηγητής έχει χαθεί μέσα στο όνειρο του να γίνει Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εξελίσσεται σε ένα είδος Αβραμόπουλου του πανεπιστημιάκου κόσμου…!” Ζούμε για μια ακόμα φορά ανόητους παραλογισμούς και αστείες  υπερβολές που επικυρώνουν το αναπόφευκτο της σύγκρουσης με τις δυνάμεις της άρνησης.

Δείτε πάντως αναφορικά με τα τεκταινόμενα και το ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά στην Καθημερινή στις 07.08.2009

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διαφοροποιείται από τις θέσεις Μπαμπινιώτη για τις εξετάσεις

Με διαφορετικές προτάσεις θα καθίσουν από τον Σεπτέμβριο στο τραπέζι του διαλόγου το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΔΕ) κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης.

Η διαφοροποίηση στις θέσεις, μάλιστα, αφορά το πιο δύσκολο κομμάτι του διαλόγου: τη δομή του λυκείου και το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. «Η βασική μέριμνά μας είναι να δοθεί βάρος στα ποιοτικά στοιχεία του εκπαιδευτικού έργου στο γυμνάσιο και το λύκειο. Δεν κατανοώ, όμως, γιατί πρέπει να βρούμε κάτι συνταρακτικό. Δεν θα ανακαλύψουμε την πυρίτιδα» ανέφερε χθες στην «Κ» ο πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. Σωτήρης Γκλαβάς, δίνοντας το στίγμα των προθέσεων του Π.Ι.

Ειδικότερα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προτείνει να αναζητηθεί μία μέση λύση, που να λαμβάνει υπόψη τον στόχο για αναβάθμιση του ρόλου του λυκείου αλλά και την ανάγκη των μαθητών να προετοιμασθούν για τις πανελλαδικές εξετάσεις. «Πώς μπορούμε να ζητήσουμε από τον μαθητή της Β΄ λυκείου να μη δώσει βάρος στα μαθήματα που θα εξετασθεί για τις εξετάσεις;» λέει ο κ. Γκλαβάς, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει ανταγωνισμός (και ό,τι αυτός συνεπάγεται) μεταξύ των υποψηφίων όσο ο αριθμός των θέσεων στα ΑΕΙ θα είναι συγκεκριμένος, χωρίς ελεύθερη πρόσβαση.

Ειδικότερα, οι θέσεις του Π.Ι. σε σχέση με τις προτάσεις του κ. Μπαμπινιώτη είναι οι ακόλουθες:

  • Για το ζήτημα της δομής του λυκείου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τονίζει ότι το λύκειο πρέπει να ανακτήσει τον ουσιαστικό του ρόλο στη μέση εκπαίδευση. Τώρα είναι μία «εξεταστική πύλη προς τα ΑΕΙ», καθώς οι μαθητές αδιαφορούν για τα περισσότερα μαθήματα του λυκείου και ενδιαφέρονται μόνο για εκείνα των πανελλαδικών εξετάσεων. «Πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος του λυκείου, χωρίς να αγνοούμε όμως ότι ο μαθητής πρέπει να προετοιμασθεί για τις πανελλαδικές» λέει ο κ. Γκλαβάς. Ετσι, για την Α΄ λυκείου προτείνεται η ύπαρξη ομάδας υποχρεωτικών μαθημάτων Γενικής Παιδείας και υποχρεωτικών μαθημάτων επιλογής, ενώ από τη Β΄ λυκείου οι μαθητές θα εισέρχονται σε κατευθύνσεις παράλληλα με τα μαθήματα Γενικής Παιδείας.
  • Βέβαια, η αναβάθμιση του λυκείου εξαρτάται άμεσα από το νέο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων που θα επιλεγεί. Το Ινστιτούτο απορρίπτει τη λογική των συνεχών εξετάσεων που θα προκαλέσουν άγχος στους μαθητές και τους γονείς, οι οποίοι -λόγω των εξετάσεων- θα συνεχίσουν με την ίδια ένταση να προστρέχουν στα φροντιστήρια. Αντίθετα, το Π.Ι. επιλέγει έναν εξορθολογισμό του υπάρχοντος συστήματος και προτείνει τη μείωση του αριθμού των κατευθύνσεων που μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές από τρεις σε δύο (η πρώτη για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και η δεύτερη για τις θετικές επιστήμες). Αντίθετα, έως τώρα ο κ. Μπαμπινιώτης απορρίπτει την πρόταση για ύπαρξη κατευθύνσεων εντός του λυκείου, ζητώντας άρδην αλλαγές (και όχι βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος), με στόχο ένα λύκειο πλήρως απεξαρτημένο από κύκλους σπουδών.

Οι θέσεις αυτές καταδεικνύουν ότι μπορεί έως τώρα η σύγκλιση για θέματα όπως η επιμόρφωση και η αξιολόγηση εκπαιδευτικών να επετεύχθη εύκολα εντός του ΣΠΔΕ, αλλά όσον αφορά τα βασικά θέματα της ατζέντας, θα απαιτηθούν σημαντικές υποχωρήσεις. Η πρώτη συνεδρίαση του ΣΠΔΕ έχει ορισθεί για τις 2 Σεπτεμβρίου. Σε αυτή θα αποφασισθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για το σύστημα αξιολόγησης καθώς και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ενώ στη συνέχεια το Συμβούλιο θα ασχοληθεί με τα δυσκολότερα θέματα της ατζέντας. Η τελική πρόταση-πόρισμα προς το υπουργείο Παιδείας αναμένεται περί τα τέλη Οκτωβρίου.

Categories
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Καλό Καλοκαίρι από την Μαγευτική Ατσίτσα!

 Με φωτογραφικά ντοκουμέντα της αλιευτικής τριάδας του Τάκη, του Κωνσταντίνου και εμού του ιδίου ευχόμαστε σε όλους τους φίλους του ιστολογίου καλό καλοκαίρι απο την μαγευτική Ατσίτσα το καφέ της Μαριάννας  και τον εξώστη της Χριστίνας και του Ανδρέα στο οποίο συντελούνται μεθέξεις θερινής ραστώνης με θέα το Αρχιπέλαγος…Η συναγρίδα είναι καρπός επίπονης και επίμονης αλιείας…ετών…Η προηγούμενη ισόκιλη συναγρίδα είχε βγει το 1989…