Categories
VIDEO ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η Παιδεία των… Θαυμάτων

-Πώς πέρασες τη μέρα σου;
-Ήταν φανταστική · σήμερα έμαθα μια φοβερή ιστορία για μια μεγάλη γάτα και ένα λαγό με παλτό…
-Φτάνε πια μ’ αυτές τις ιστορίες…
-Σας το υπόσχομαι μητέρα…

«Λίγα χρόνια αργότερα ο Lewis Caroll έγραψε την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων…»
ACADOMIA: πιστεύουμε στις δυνατότητες κάθε παιδιού
Soutien Scolaire: σχολική στήριξη

Εκπληκτική διαφήμιση της πολυεθνικής φροντιστηριακής αλυσίδας η οποία δεν παραλείπει τις αρετές της γαλλικής κινηματογραφικής σχολής…

Αφιερώνεται όπως πάντα σ’ εκείνους τους πατριώτες που μιλούν ως αδαείς πολιτευτές περί ελληνικής φροντιστηριακής ιδιαιτερότητας. Μερικοί μάλιστα παρά το γεγονός ότι τους βομβαρδίζουμε με πληροφορίες για το διεθνές φροντιστήριο αρνούνται ως γνήσιοι ιδεαλιστές να το αποδεχθούν… Η διάσπαση της προκατάληψης είναι δυσκολότερη από εκείνη του πυρήνα έλεγε ο Αϊνστάιν.

Εκτός από την «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» το νέο διαφημιστικό video της ACADOMIA μας θυμίζει την παιδεία των θαυμάτων την οποία κάνουν πράξη όσοι μοχθούν  στην τάξη μαζί με την εφηβική αγωνία της διάκρισης και της δημιουργίας.

Categories
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

[προτάσεις για επανάληψη] Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης

 Οι καλοί συνάδελφοι Νίκος Καλαθάς και Παναγιώτης Κουβουτσάκης επισημαίνουν για την αυριανή εξέταση στο μάθημα της Χημείας: Να θυμίσουμε τη δομή του διαγωνίσματος.

 

1ο Θέμα

Περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και από τα τρία κεφάλαια και προτάσεις σωστού – λάθους χωρίς αιτιολόγηση. Απαιτείται καλή γνώση και κατανόηση της θεωρίας.

2ο Θέμα

Ζητείται να συμπληρωθούν κάποιες χημικές εξισώσεις από το 5ο κεφάλαιο. Επίσης περιλαμβάνει ερωτήσεις που απαιτούν δικαιολογημένη απάντηση. (σ π δεσμοί, υβριδισμός, ηλεκτρονικοί τύποι κατά Lewis, επίδραση κοινού ιόντος κ.λ.π.)

3ο Θέμα

Δίνεται ένα διάγραμμα χημικών μετατροπών και ζητούνται οι συντακτικοί τύποι των οργανικών ενώσεων που περιλαμβάνονται στο διάγραμμα. Επίσης υπάρχει και κάποια ερώτηση που αναφέρεται σε στοιχειομετρικό υπολογισμό σε μια ορισμένη αντίδραση του διαγράμματος. (Συνήθως είναι οξείδωση οργανικής ένωσης από το όξινο διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου ή διχρωμικού καλίου)

4ο Θέμα

Είναι ένα πρόβλημα από το 3ο κεφάλαιο. Συνήθως υπάρχουν τρια ερωτήματα. Στο πρώτο ερώτημα έχουμε ένα διάλυμα Δ1 ασθενούς οξέος ή ασθενούς βάσης και ζητείται το pΗ ή ο βαθμός ιοντισμού ή η σταθερά ιοντισμού.

Στο δεύτερο ερώτημα γίνεται προσθήκη στο διάλυμα Δ1 κάποιου ηλεκτρολύτη με κοινό ιόν και ζητείται ο νέος βαθμός ιοντισμού του ασθενούς ηλεκτρολύτη ή το pΗ του νέου διαλύματος.

Στο τρίτο ερώτημα γίνεται αντίδραση μεταξύ δύο ηλεκτρολυτών και ζητείται το pΗ του τελικού διαλύματος, ή αν είναι γνωστό το pΗ ζητείται η ποσότητα του ισχυρού ηλεκτρολύτη που αντέδρασε με την ποσότητα του ασθενούς οξέος ή της ασθενούς βάσης.

Γενικά τα θέματα απευθύνονται σε πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους, χωρίς ιδιαίτερες παγίδες ή ασάφειες.

Προτάσεις για τα θέματα θεωρίας

1. Σύγκριση ατομικής ακτίνας για στοιχεί που ανήκουν στην ίδια περίοδο

   Πχ  11Νa  και  17C

2. Ηλεκτρονικοί τύποι Lewis

α) απλές περιπτώσεις μορίων: HNO3, H2SO4, HClO4, NaHCO3

β) με έλλειμμα ηλεκτρονίων: BF3

γ) υπερασθενή μόρια: PCl5

3. Ηλεκτρονιακές δομές ουδέτερων ατόμων και ιόντων αυτών. Προσοχή!

Fe + +, Fe + + +

Επειδή η δομή με ημισυμπληρωμένη τη D υποστιβάδα (d5) έχει αυξημένη σταθερότητα ο Fe έχει σταθερότερη οξειδωτική κατάσταση την +3.

4. Εύρεση ομάδας, περιόδου, τομέα με βάση την ηλεκτρονική δόμηση.

5. Σύγκριση pH για διαλύματα ισχυρού οξέος και ασθενούς οξέος με ίδια συγκέντρωση.

Σύγκριση συγκεντρώσεων για διαλύματα ισχυρού οξέος και ασθενούς οξέος με ίδιο pH.

6. Αυτοϊοντισμός Η2Ο

7. Καθορισμός ουδετέρου pH σε θερμοκρασία διαφορετική των 25οC.

8. Επικράτηση χρώματος όξινης ή βασικής μορφής του δείκτη (ΗΔ) με ορισμένη Ka (ΗΔ).

Αν pH < pka  -1    όξινο χρώμα

Αν pH > pka  +1   βασικό χρώμα

Επιλογή κατάλληλου δείκτη για προσδιορισμό ισοδύναμου σημείου ογκομέτρησης.

9. Αντιδράσεις οξείδωσεις

Οξείδωση HCOOH με TollensCO2

10. Αλογονοφορμική αντίδραση

 

Categories
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

[προτάσεις για επανάληψη] Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Α.Ε.Π.Π.)

 Ο κ. Γαβριήλ επισημαίνει και δίνει γενικές οδηγίες για την αυριανή εξέταση: 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΘΕΜΑ 1ο

 • Σωστή ανάγνωση ολόκληρου του βιβλίου (ακόμα και των παραπομπών) για ερωτήσεις Σωστού-Λάθους,  Πολλαπλής Επιλογής,  ή Αντιστοίχησης.
 • Αποστήθιση των ορισμών του βιβλίου καθώς και των σημείων εκείνων που έχουν κουκίδες, βελάκια κ.ο.κ.
 • Μετατροπές:

1. Εντολών Επιλογής  (Από την εντολή ΑΝ … ΤΟΤΕ στην εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ και αντίστροφα).

2. Εντολών Επανάληψης  (Από την εντολή ΓΙΑ … ΑΠΟ … ΜΕΧΡΙ … ΜΕ_ΒΗΜΑ …  στην εντολή  ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ και αντίστροφα αν γίνεται, καθώς και από την εντολή ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ στην εντολή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ … ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ και αντίστροφα). 

3. Υποπρογραμμάτων (Από ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ σε  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ και αντιστροφα (αν γίνεται),  καθώς και υποπρογραμμάτων σε προγράμματα και αντίστροφα).

 • Τρόποι αναπαράστασης αλγορίθμου: Μετατροπή κωδικοποίησης (ψευδογλώσσας) σε Διάγραμμα ροής και αντίστροφα ή μετατροπή κωδικοποίησης σε Φυσική γλώσσα κατά βήματα και αντίστροφα.
 • Λογικές – αριθμητικές πράξεις και προτεραιότητες και χαρακτηρισμός προτάσεων-συνθηκών σε αληθής ή ψευδής.
 • Διόρθωση αλγορίθμων για παραβίαση κάποιου κριτηρίου κυρίως περατότητας (άπειρες επαναλήψεις) και καθοριστικότητας (μηδενικός παρονομαστής ή αρνητική τετραγωνική ρίζα), ή βελτίωσή του (π.χ. περιττές ενέργειες, παραβλέψεις κ.λ.π.), διόρθωση προγραμμάτων (π.χ. για μη δηλωμένες μεταβλητές) και υποπρογραμμάτων (π.χ. διαφορετικός αριθμός ή τύπος μεταξύ πραγματικών και τυπικών παραμέτρων) κ.ο.κ.
 • Ερωτήσεις πράξεις πάνω σε Στοίβα ή Ουρά.

ΘΕΜΑ 2ο

 • Σωστή συμπλήρωση του Πίνακα παρακολούθησης των τιμών των μεταβλητών και γράφουμε τι θα εμφανιστεί ένας δεδομένος αλγόριθμος (πρόγραμμα) στην έξοδο. Προσέχουμε τις πράξεις και ειδικά αυτές με το ακέραιο πηλίκο (div) και το ακέραιο υπόλοιπο (mod). Σε περίπτωση που υπάρχουν υποπρογράμματα κάνουμε μία ομαδοποίηση των μεταβλητών κάτω από το πρόγραμμα ή το υποπρόγραμμα στο οποίο ανήκουν. Όταν το πρόγραμμα καλεί διαδικασία επιστρέφουν πίσω στο πρόγραμμα όλες οι νέες τιμές των μεταβλητών της διαδικασίας, ενώ όταν καλεί συνάρτηση επιστρέφει πίσω στο πρόγραμμα μόνο μία τιμή, η τιμή του ονόματος της συνάρτησης.
 • Συμπλήρωση αλγορίθμου με δεδομένο τον πίνακα παρακολούθησης των τιμών των μεταβλητών. Στην περίπτωση αυτή μας δίνονται οι τιμές που  παίρνουν οι μεταβλητές και συμπληρώνουμε τον αλγόριθμο με διάφορες τιμές, μεταβλητές ή τελεστές.

ΘΕΜΑ 3ο

 • Αλγόριθμοι με δομή επιλογής (Απλή, Διπλή, Πολλαπλή, Εμφωλευμένη).  Σε περίπτωση που μέσα στις εντολές επιλογής υπάρχουν  χρεώσεις (πράγμα πολύ πιθανό), ο υπολογισμός της χρέωση μπορεί να γίνεται κλιμακωτά ή όχι.
 • Αλγόριθμοι με δομή επανάληψης (ΓΙΑ, ΟΣΟ, ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ). Ελέγχουμε αν ο αριθμός των επαναλήψεων είναι γνωστός και αν όχι ποια είναι η μεταβλητή (μεταβλητές) που τερματίζουν την επανάληψη. Μέσα στη δομή επανάληψης συναντάμε σχεδόν πάντα και τη δομή επιλογής.
 • Υποπρογράμματα με δομή επιλογής και επανάληψης. Όλα τα παραπάνω είναι πιθανό να μας ζητηθεί να τα εκτελέσουμε με χρήση διαδικασιών ή συναρτήσεων (ή πιο γενικά με υποπρογράμματα). Οι διαδικασίες εκτελούν όλες τις ενέργειες ενώ οι συναρτήσεις χρησιμοποιούνται μόνο για υπολογισμούς και μάλιστα επιστρέφουν μία μόνο τιμή.

ΘΕΜΑ 4ο

 • Αλγόριθμοι με πίνακες. Διαβάζουμε τον πίνακα (πίνακες) και δημιουργούμε (πιθανότατα) καινούργιο πίνακα (πίνακες) εφαρμόζοντας σε αυτούς την λειτουργία είτε της αναζήτησης με δεδομένη τιμή ή με min, max κλπ, είτε της ταξινόμησης.
 • Υποπρογράμματα με πίνακες. . Όλα τα προηγούμενα είναι πιθανό να μας ζητηθεί να τα εκτελέσουμε με χρήση διαδικασιών ή συναρτήσεων. Είναι πολύ πιθανό να μας ζητηθεί μόνο ένα υποερώτημα ενός θέματος να το κάνουμε με κάποιο υποπρόγραμμα.
 • Δημιουργία αλγορίθμων στους οποίους κάνει αναφορά το σχολικό βιβλίο όπως π.χ. συγχώνευση, πολλαπλασιασμός αλά ρωσικά κ.ο.κ.

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ 

 

Categories
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

[προτάσεις για επανάληψη] Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης

 Η συνάδελφος κ. Χριστίνα Ζωγράφου προτείνει για το αυριανό διαγώνισμα των Λατινικών:

Δεν θα κουράσουμε τους μαθητές επισημαίνοντας τους αναλυτικά τα σημεία που θεωρούμε SOS εφόσον όλοι γνωρίζουν ότι απαιτείται άριστη γνώση της γραμματικής και του συντακτικού για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες του αυριανού διαγωνίσματος. Όσο αφορά το συντακτικό μέρος του μαθήματος οι μαθητές οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω συντακτικά φαινόμενα, τα οποία σχεδόν κάθε χρόνο αποτελούν μέρος του διαγωνίσματος των λατινικών:

 • πλάγιος λόγος
 • αναγνώριση δευτερεύουσας πρότασης.

Ωστόσο κρίνουμε ότι μεγάλη βαρύτητα για το αυριανό διαγώνισμα έχουν δύο ακόμα συντακτικά φαινόμενα:

 • υποθετικοί λόγοι (μετατροπή σε άλλα είδη)
 • μετατροπή παθητικής περιφραστικής συζυγίας σε ενεργητική και το αντίστροφο.

Όσον αφορά τα κείμενα επισημαίνουμε τέσσερα που θεωρούμε ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις αυριανές εξετάσεις:

 • κείμενο 46 (συνδυαστικά με το συντακτικό φαινόμενο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας και το φαινόμενο του α’ και β’ όρου σύγκρισης)
 • κείμενο 30 (συνδυαστικά με το συντακτικό φαινόμενο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας και το φαινόμενο των υποθετικών λόγων).
 • Κείμενο 31 (ανάλυση μετοχής)
 • Κείμενο 38 (δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις που εισάγονται με το σύνδεσμο dum)

Καλή τύχη σε όλους σας!

 

Categories
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

[σχολιασμός των θεμάτων] Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατετεύθυνσης & Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης

 Το σημερινό διαγώνισμα της Φυσικής ήταν αναμενόμενα εύκολο στο 1ο,2ο και 3ο θέμα. Αν μάλιστα αθροίσει κανένας τα μόρια των θεμάτων επιλογής που δεν απαιτούσαν καμιά απόδειξη θα έφτανε στο 34. Αν προσθέσουμε και τα 25 μόρια ενός εξαιρετικά απλού 3ου θέματος φτάνουμε στα 59 μόρια. Οι αιτιολογήσεις του 2ου θέματος ήταν μάλλον αναμενόμενες και γνωστές. Συμπερασματικά, η πρόσβαση στο 15 μάλλον ήταν χωρίς εμπόδια ακόμα και για μέτρια προετοιμασμένους υποψηφίους. Το 4ο θέμα ευτυχώς έδωσε τη δυνατότητα της διαβάθμισης, αν και εξέτρεψε πολλούς καλά διαβασμένους υποψηφίους σε επιπόλαια και αψυχολόγητα λάθη. Με δεδομένο το γεγονός ότι οι εξετάσεις υπηρετούν ταυτόχρονα διαγωνιστικές και διαγνωστικές ανάγκες αξιολόγησης μάλλον πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από το διαγώνισμα στο σύνολό του. 

Η κ.Χριστίνα Ζωγράφου σχολίασετα σημερινά θέματατων αρχαίων στο Διδαγμένο κείμενο.

Τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών σε ό,τι αφορά το διδαγμένο κείμενο ήταν ιδιαιτέρως βατά παρότι δεν ήταν αναμενόμενα.

Ειδικότερα στην πρώτη ερμηνευτική ερώτηση ήταν εμφανής η διαφορά με το απόσπασμα που δόθηκε απ’ την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Οι μαθητές όφειλαν να επισημάνουν ότι σύμφωνα με την αριστοκρατική αντίληψη οι ηθικές αρετές είναι έμφυτο γνώρισμα των μελών της ανώτερης και μόνο κοινωνικής τάξεως.

Η β’ ερμηνευτική ερώτηση δεν είχε καμία ιδιαίτερη δυσκολία αφού με μια απλή περιγραφή του κειμένου έβγαινε και ο σχολιασμός του.

Η ερώτηση της εισαγωγής ήταν ιδιαιτέρως εύκολη αν και όχι αναμενόμενη.

Κατανοητά και βατά τα ετυμολογικά σχόλια.  

Η κ.Ματίνα Μισιάκα και η κ.Χαρά Αγγελή σχολίασαν αναφορικά με το Αδίδακτο κείμενο.

Τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών, σε ό,τι αφορά το αδίδακτο κείμενο, ήταν αναμενόμενα και κινήθηκαν στο ίδιο επίπεδο δυσκολίας με τα περσινά θέματα.

Ειδικότερα:

ως προς τη μετάφραση, υπήρχε κάποια δυσκολία στο δεύτερο τρίτο του κειμένου, ενώ το υπόλοιπο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί βατό

ως προς τις γραμματικές παρατηρήσεις, θα λέγαμε πως ήταν εύκολες αλλά απαιτούσαν προσοχή από τον εξεταζόμενο

ως προς την παρατήρηση του συντακτικού, Γ2α, οι υποψήφιοι έπρεπε να προσέξουν ώστε η αναγνώρισή τους να είναι πλήρης και εμπεριστατωμένη η αναγνώριση των όρων, ενώ το θέμα Γ2β καθοδηγούσε τον υποψήφιο στην επιλογή του σωστού τρόπου απόδοσης του πλαγίου λόγου.