O Ken Robinson Μιλά για το Σχολείο… που Σκοτώνει τη Δημιουργικότητα…

 

Το ιστολόγιο δημοσίευσε πρώτο τη μετάφραση της εκπληκτικής ομιλίας του Ken Robinson. Τώρα όμως μπορείτε να την απολαύσετε με ελληνικούς υπότιτλους χάρη στις κυρίες Θεοδώρα Αποστολοπούλου και Δήμητρα Παπαγεωργίου που ανήκουν στην εθελοντική ομάδα μετάφρασης στα ελληνικά των συναρπαστικών ομιλιών. Μετά τα Αρχαία, τη Φυσική και τα Μαθηματικά δείτε ξανά το video που μας θυμίζει ότι οι αληθινοί διανοούμενοι κατορθώνουν σε 20 min να πούνε πολλά και χρήσιμα…

[προτάσεις για επανάληψη] Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

 Η κ. Λία Αθανασίου επισημαίνει για το αυριανό διαγώνισμα' αν κρίνουμε από τις επισημάνσεις θα μπορούσε να έχει τον επίκαιρο τίτλο "Ο πληθωρισμός και οι συνέπειες του" ή "Η συμπεριφορά του καταναλωτή"…

Αρχές Οικονoμικής Θεωρίας

Αύριο τα θέματα θα είναι περίπατος για όλους σας.

Με τόσες ασκήσεις που έχουμε λύσει, με τόσα διαγωνίσματα που έχουμε γράψει μαζί, με τόσα που έχουμε συζητήσει και αναλύσει, αυριο πάμε να γελάσουμε. Αρκεί να είμαστε προσεκτικοί και όχι πονηροί. Θα είναι τόσο εύκολα όσο θα φαίνονται…

Από ασκήσεις έχουμε λύσει ότι πιθανό μπορεί να βάλουν και μη.

Προσοχή  • Για να υπολογίσω κόστος ευκαιρίας, οι ποσότητες στο Π.Π.Δ. θα πρέπει να είναι σε μονάδες και πάντα αφαιρώ από το μεγαλύτερο, το μικρότερο.

• όταν υπολογίζω ΕD ή ΕΤΟΞΟΥ ή ΕS, θα πρέπει οι προσδιοριστικοί παράγοντες εκτός της Ρ να είναι σταθεροί.

• ΕΥ εκεί όπου οι προσδιοριστικοί παράγοντες εκτός του Υ είναι σταθεροί.

• ΕD πάντα αρνητική / ΕS πάντα θετική.

• β < 0 και δ > 0 πάντα.

• ΕD=-1 –>στο μέσο μιας ευθείας καμπύλης D

              –>σε κάθε σημείο μιας ισοσκελούς υπερβολής

• Ρ και ζήτηση υποκατάστατων ίδια κατεύθυνση.

• Ρ και ζήτηση συμπληρωματικών αντίθετη κατεύθυνση.

• ελαστική D τότε Ρ και ΣΔ αντίστροφη σχέση.

• ανελαστική D τότε Ρ και ΣΔ ευθεία σχέση.

• Σε σταθερή Ρ η %μεταβολή QS = %μεταβολή D και %μεταβολή QS = %μεταβολή S.

• Για να ορίσουμε μια ευθεία θα πρέπει να το λέει και να μας δίνει τουλάχιστον 2 συνδ. Ρ και QD ή Ρ και QS .

• Για να ορίσουμε μια ισοσκελής υπερβολή 3 σημεία Ρ και QS με σταθερούς τους υπόλοιπους προσδιοριστικούς παράγοντες.

  ΤΡ6 = ΤΡ4 + 2ΜΡ

VC100 = VC80 + 20MC

 TC250 = VC200 + 50MC.

• P = MC^>=AVC

• Για ΡΚ : Συνολικά έσοδα από i) καταναλωτές ΡΚ QD

                                                                  ii) κράτος PK (QS – QD)

                                                                  Σύνολο ΡΚ QS.

• Για ΡΑ : ΡΑ QS (νόμιμα)

                    Ρ΄  QS (παράνομα)

• Υπολογισμός καπέλου

Υπολογίζω για ΡΑ την QS. Την QS αυτή τη βάζω στη συνάρτηση ζήτησης και λύνω ως προς Ρ΄ (τιμή που είναι διατεθειμένοι οι καταναλωτές να πληρώσουν)

   Καπέλο: Ρ΄ – ΡΑ

• ΑΕΠΕΤΟΥΣ σε σταθερές τιμές ΕΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ = [ΑΕΠ  σε  τρέχουσες τιμές/ΔΤ(όχι σε %) ] *100

ή ΑΕΠ  σε τ.τ./ΔΤ(οχι σε %)

• ΑΕΠΕΤΟΥΣ σε σταθερές τιμές ΕΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ = ΤΕΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ QΕΤΟΥΣ

• Ο ρυθμός πληθωρισμού αφορά τη %μεταβολή του ΔΤ μεταξύ 2 συνεχόμενων ετών.

• Για να κάνω αλλαγή του ε.β., θα πρέπει να αλλάξω το ΔΤ ως εξής: Διαιρώ όλους τους ΔΤ. με το ΔΤ. του έτους που θέλω να κάνω ε.βάσης επί 100

 

• Ανεξάρτητα με το ποιο είναι το έτος βάσης, η %μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ μεταξύ 2 ετών είναι ίδια.

• Με τη μέθοδο της τελικής και της προστιθέμενης αξίας υπολογίζω το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές.

• Μεταβολή ονομαστικού ΑΕΠ λόγω Ρ και Q.

• Μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ λόγω Q.

                Η διαφορά του λόγω Ρ.

 

Όταν γράφω ελέγχω τα αποτελέσματα μου ώστε να μην αντιτίθεται στις γνώσεις μου.

Π.χ. αν βρω ΕD > 0 θα έχω κάνει λάθος…

Αν κάτι νομίζω πως δεν το ξέρω, δεν το παρατάω αλλά εκμεταλλεύομαι τα δεδομένα της άσκησης όπως ξέρω, και στο τέλος κάτι καλό θα γράψω…

Έχω στο μυαλό μου, πως όλη τη χρονιά με την προσπάθεια και τη μελέτη που έχω κάνει έχω γίνει έμπειρος «λύτης» και δεν πρέπει να μου ξεφύγει τίποτα.

Άλλωστε είναι και θέμα «Prestige» γράφω καλά στο πιο ενδιαφέρον μάθημα που έχω διδαχθεί ποτέ και τελικά επιλέγω να ακολουθήσω κάποια οικονομική σχολή.

Καλή τύχη σε όλους μας. Σίγουρα είμαστε οι καλύτεροι, διότι ακόμα και από τα λάθη μας μάθαμε σημαντικά πράγματα.

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και να ξέρετε ότι εγώ δεν έχω άγχος διότι ξέρω πως όλοι, αναλογικά με την προσπάθεια σας, θα γράψετε πολύ καλά!

 

[σχολιασμός των θεμάτων] Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης & Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικής Κατεύθυνσης & Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης

 Ο κ. Καλαθάς σχολίασε τα σημερινά θέματα της Χημείας.

Τα φετινά θέματα της Χημείας κατεύθυνσης χαρακτηρίζονται αναμενόμενα χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούσαν εύκολα να διαχειριστούν τη θεματολογία του διαγωνίσματος. Ειδικά για το τέταρτο θέμα μπορεί να χαρακτηριστεί ως το ευκολότερο της τελευταίας 5ετίας.

 

Ο κ. Γαβριήλ σχολίασε τα σημερινά θέματα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.

Τα σημερινά θέματα του Προγραμματισμού ήταν δυσκολότερα από αυτά του 2008. Η θεματολογία ήταν διαφορετική από τη συνηθισμένη και βοήθησε τους υποψηφίους να γράψουν λίγο πάνω από τη βάση αλλά η διεκδίκηση βαθμολογιών στις ανώτερες κλίμακες απαιτούσε εμβάθυνση και κατανόηση.

Η κα. Κανιάρη σχολίασε τα σημερινά θέματα των Λατινικών.

Τα θέματα των Λατινικών αντιμετωπίστηκαν άριστα από τους μαθητές του φροντιστηρίου μας. Το κεφάλαιο «46» ήταν ανάμεσα στα προτεινόμενα του ιστολογίου. Το κεφάλαιο «25» ανταποκρινόταν στις γνώσεις των μετρίως προετοιμασμένα μαθητών. Τα θέματα της Γραμματικής χαρακτηρίζονται σχετικώς εύκολα. Τύποι όπως η προστακτική του dico, ρηματικοί τύποι του sum είναι γνωστοί και επισημαίνονται διαρκώς στους μαθητές. Στο συντακτικό η χρονική πρόταση είναι από τις πρώτες που διδάσκεται. Ο πλάγιος λόγος δευτέρου είδους απαιτούσε καλή προετοιμασία.

Καλά αποτελέσματα!