Παρεμβάσεις με Προτάσεις

Το ιστολόγιο δημοσιεύει σημερινό άρθρο στον Κόσμο του Επενδυτή αναφορικά με το νέο Λύκειο και τα νέα ΑΕΙ. Η σελίδα «παιδεία» της εβδομαδιαίας εφημερίδας εδώ και 11 ολόκληρα χρόνια δίνει βήμα έκφρασης των φροντιστηριακών θέσεων και απόψεων, υπηρετώντας τον καθόλου αυτονόητο δημοκρατικό πλουραλισμό. Δείτε το άρθρο και μην παραλείψετε ακόμη να διαβάσετε την παρέμβαση του Μιχάλη για τις μορφές της συνδικαλιστικής φιλοσοφίας.

Το Νέο Λύκειο και τα Νέα ΑΕΙ

Το νέο Λύκειο το οποίο κατά τις φιλόδοξες εξαγγελίες των ιθυνόντων εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού μας συστήματος θα κριθεί με ιδιαίτερη αυστηρότητα από την ελληνική  κοινωνία η οποία με μειωμένες  πλέον αντοχές επενδύει στη μόρφωση των παιδιών της. Το νέο σύστημα των λυκειακών σπουδών καλείται με αξιοπιστία να διαχειριστεί τη νέα γνώση αλλά και τη  ροή του μαθητικού πληθυσμού όχι μόνο προς τα νέα ΑΕΙ αλλά και τηv από δεκαετιών ζητούμενη τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Με επίγνωση των αδυναμιών και της προχειρότητας που διακρίνει τα νεοελληνικά εκπαιδευτικά  ήθη οι μεταρρυθμιστικές απόπειρες θα κριθούν ως προς την αξιοπιστία τους από την αποφασιστικότητα στο πεδίο της εφαρμογής. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε μερικά κριτήρια καλής εκπαιδευτικής λειτουργίας που θα εκπέμψουν το μήνυμα της αναβάθμισης.

Το πλέον σημαντικό κριτήριο θα είναι τα επακριβή και λειτουργικά αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων της πρώτης τάξης ιδίως στις περιπτώσεις της συνένωσης μαθημάτων, ενώ ταυτόχρονα ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός πρέπει να  προαναγγείλει το γενικό έστω περιεχόμενο των μαθημάτων των επόμενων τάξεων. Τα νέα αναλυτικά προγράμματα απαιτούν ασφαλώς και νέα σχολικά εγχειρίδια και αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό καθώς δεν μπορεί να αρκεσθεί  το Λύκειο  στη  θρυλούμενη συρραφή των υπάρχοντων βιβλίων. Οι καθυστερήσεις  στον τομέα αυτό είναι πια χρονικά δεδομένες και η προχειρότητα προδιαγεγραμμένη. Η έγκαιρη ανακοίνωση των αναλυτικών προγραμμάτων και η προκήρυξη συγγραφής  νέων βιβλίων από κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς τις αμαρτωλές αναθέσεις του παρελθόντος  θα δημιουργήσει μια εκδοτική κοσμογονία που την έχει ανάγκη η εκπαίδευση μας.

Η αξιολόγηση στο Νέο Λύκειο πρέπει να διέπεται από σαφείς κανόνες αδιαβλητότητας που δε  θα δώσουν τροφή στην παραοικονομία των  ιδιαίτερων μαθημάτων από  καθηγητές του δημόσιου σχολείου. Η προσμέτρηση της λυκειακής βαθμολογίας για  την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο είναι ένα θετικό μέτρο και  πρέπει να αποσαφηνισθεί με ξεκάθαρο τρόπο ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις σε μικρό αριθμό μαθημάτων για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, μετά το πέρας του Λυκείου, για να είναι ουσιαστικές αξιολογήσεις που να  υπηρετούν τη  γνώση και να υπερβαίνουν την απομνημόνευση, πρέπει να αναφέρονται σε μια ανοικτή και ευρεία ύλη που δε θα περιορίζεται στη διδασκόμενη ύλη της  τελευταίας τάξης. Το Νέο Λύκειο οφείλει επίσης να δώσει διέξοδο τεχνολογικής εκπαίδευσης μέσω ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού σένα σημαντικό ποσοστό των μαθητών της Α΄Λυκείου, με την έννοια μιας ισότιμης σχολικής διαδρομής προς τη μεταδευτεροβάθμια κατάρτιση, τα δυναμικά τμημάτων των ΤΕΙ και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι μεταρρυθμίσεις της λυκειακής βαθμίδας  δεν μπορούν να αγνοήσουν πλέον τη  μεγάλη ανάγκη της αγοράς εργασίας για χιλιάδες θέσεις εργασίας σε τεχνικά επαγγέλματα με απαιτητικές σπουδές.

Απαιτείται, τέλος, μια πιο τολμηρή πολιτική για τη  σχολική αριστεία με την αμετάκλητη θέσπιση εξετάσεων εισαγωγής στα πρότυπα και  πειραματικά σχολεία και την εξάπλωσή τους σε όλες τις μεγάλες πόλεις της ελληνικής περιφέρειας.

Χρειαζόμαστε ένα Νέο Λύκειο ισχυρό και αυτόνομο στη συνείδηση των δασκάλων, των μαθητών και των γονέων. Το καλό σχολείο οφείλει να είναι αυστηρό όχι στις νόρμες των διαπροσωπικών σχέσεων καθηγητών και μαθητών ,αλλά στην προσήλωση του στον εκπαιδευτικό στόχο. Η κακώς εννοούμενη επιείκεια των τελευταίων δεκαετιών και ο μύθος ότι οι έφηβοι μαθητές μας είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι  Έλληνες οδήγησε στη σημερινή αποδιοργάνωση. Χρειαζόμαστε ένα Νέο Λύκειο ως αναγκαία  προϋπόθεση για Νέα ΑΕΙ που να  υπηρετούν τον ευρωπαϊκό στόχο για μια κοινωνία της γνώσης που θα υπερβεί το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει.

Διάλογος για το Νέο Λύκειο

Η Καθημερινή σήμερα μάς δίνει τις απόψεις όλων αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών του Νέου Λυκείου. Ο Βασίλης Κουλαϊδής εκθέτει τις λογικές που κυριάρχησαν στον σχεδιασμό, ο Νίκος Γ. Ξυδάκης θεωρεί καταστροφική τη διαζευκτική σχέση της Βιολογίας με την Πληροφορική και την εισαγωγή μαθημάτων ΜΒΑ και ο Απόστολος Λακασάς παρουσιάζει τις ενστάσεις της Ιεράς Συνόδου των Πληροφορικών και των Βιοεπιστημόνων. Χρήσιμος ο διάλογος και μάλιστα επί της ουσίας όμως επείγουν οι οριστικές αποφάσεις για να έχουμε και βιβλία να διδάξουμε τον Σεπτέμβριο στην Α’ Λυκείου. Δείτε τα σχετικά κείμενα και μην παραλείψετε να διαβάσετε αύριο στον Κόσμο του Επενδυτή και την άποψη του Ιστολογίου για το Νέο Λύκειο.

Βασίλης Κουλαϊδής στην Καθημερινή

Στο Νέο Λύκειο βασικές επιλογές αποτελούν ο συνδυασμός της στέρεης γενικής παιδείας με τη βαθμιαία εξειδίκευση, η αναδιάταξη του περιεχομένου διδασκαλίας και ο εξορθολογισμός του αριθμού των μαθημάτων. Έτσι επιτυγχάνεται η ύπαρξη ενός λιτού πυρήνα μαθημάτων γενικής παιδείας (Γλώσσα, Ιστορία και Μαθηματικά), η ολοκληρωμένη προετοιμασία και εμβάθυνση των μαθητών σε μαθήματα που τους ενδιαφέρουν, η εισαγωγή της ερευνητικής εργασίας. Τα Θρησκευτικά συνεισφέρουν καθοριστικά στη συγκρότηση της ταυτότητας του Έλληνα. Το μάθημα γίνεται ένα forum διαλόγου για θέματα που αφορούν τη διεπαφή της Ορθοδοξίας με σύγχρονα ζητήματα. Η επιστήμη της Βιολογίας εξελίσσεται ραγδαία. Γι’ αυτό εισάγεται για πρώτη φορά στην Α΄ Λυκείου, με έμφαση στη Βιολογία του ανθρώπου, ώστε οι μαθητές να μάθουν για τη λειτουργία του σώματος. Παράλληλα, στη Β΄ και Γ΄ διδάσκεται σε όσους θέλουν να ειδικευθούν σε συναφείς σπουδές και μάλιστα στη Γ΄ διπλάσιες ώρες από σήμερα. Τέλος, σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας, οι μαθητές στο τέλος του Γυμνασίου θα έχουν πιστοποιημένη επάρκεια στη χρήση της Πληροφορικής. Στο Λύκειο, επομένως, η Πληροφορική μπορεί να επικεντρωθεί είτε σε εξειδικευμένου τύπου εφαρμογές, είτε στην εισαγωγή στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο. Μάλιστα, για όσους στοχεύουν σε συναφείς σπουδές, το μάθημα διδάσκεται στη Γ΄ διπλάσιες ώρες από σήμερα.

Η σύνθεση του προγράμματος σπουδών είναι μια σειρά επιλογών που αφορούν την αντιστοίχιση χρόνου με διακριτά τμήματα γνώσης. Τα μαθήματα πρέπει να υπηρετούν μια ενιαία και σύμφωνη με τις σύγχρονες ανάγκες λογική. Με την έννοια αυτή είναι σαφές ότι και τα τρία μαθήματα αναβαθμίζονται. Κατά συνέπεια, θεωρώ τη συζήτηση μάλλον ενταγμένη σε συντεχνιακές λογικές και άνευ εκπαιδευτικής ουσίας.

Νίκος Γ. Ξυδάκης στην Καθημερινή

Το πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων στο υπό διαρκή μεταρρύθμιση λύκειο, όπως έχει γίνει γνωστό, μάς βάζει σε σκέψεις για τη δυναμική της πολύπαθης αυτής σχολικής βαθμίδας. Κατά κοινή ομολογία, το λύκειο αντί να αποτελεί την κορωνίδα της γενικής παιδείας, έχει καταντήσει ένας διάδρομος χωρίς δική του αξία, ένα πέρασμα με απόληξη τις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, ήδη προβληματικά και ανεπαρκή κι αυτά.

Αντί ο έφηβος μαθητής να ολοκληρώνει τις εγκύκλιες σπουδές του και να αποκτά ουσιαστική γνωριμία με τις επιστήμες και τα γράμματα, εξαναγκάζεται να επιλέξει «κατεύθυνση, και να πέσει με τα μούτρα στα φροντιστήρια και στο εστιασμένο διάβασμα της εξεταστέας ύλης.

Αντί να μαθαίνει, αποστηθίζει και εξετάζεται. Το νέο λύκειο φαίνεται ότι δεν καταφέρνει να θεραπεύσει αυτήν τη μονομέρεια. Πάλι στη Β΄ Λυκείου οι 16χρονοι καλούνται να επιλέξουν «κατεύθυνση», θετική ή θεωρητική, και στη Γ΄ Λυκείου επιλέγουν επιπλέον και τεχνολογική. Ουδέν καταστροφικό μέχρι στιγμής. Τα αλλόκοτα αρχίζουν με το μενού μαθημάτων. Στο νεωτεριστικό λυκειακό μείγμα Δανίας Νότου – Φινλανδίας – ΜΒΑ προκρίθηκαν ως υποχρεωτικά μαθήματα και για τις δύο βασικές κατευθύνσεις οι Αρχές Οικονομίας και Διοίκησης και το Πρότζεκτ – Ερευνητική Εργασία. Αντιθέτως, δεν κρίθηκαν απολύτως αναγκαία τα μαθήματα της Βιολογίας και της Πληροφορικής· ο μαθητής Β΄ Λυκείου καλείται να επιλέξει ένα μόνο εκ των δύο. Αν διδαχθεί Βιολογία, χάνει την Πληροφορική, και αντιστρόφως. Είναι σαφές ότι για το νέο λύκειο το Μάνατζμεντ και το Πρότζεκτ κρίθηκαν υπέρτερα και πιο αναγκαία από τη Βιολογία και την Επιστήμη των Υπολογιστών. Εντούτοις, ο οιοσδήποτε έχει στοιχειώδη σχέση με την εποχή, γνωρίζει ότι οι επιστήμες που εκτοξεύθηκαν στα τέλη του 20ού αιώνα και αυτές που πρόκειται αναμφίβολα να κυριαρχήσουν και στον 21ο αι. είναι η Βιολογία και η Πληροφορική. Και όχι βέβαια μόνο ως επιστημονικά – επαγγελματικά πεδία, αλλά ως γνωστικές περιοχές άμεσα συνυφασμένες με την καθημερινή ζωή, με το περιβάλλον, με την αναδιαμορφούμενη ηθική, με την επικοινωνία, με κάθε μορφή εργασίας και κοινωνικής σχέσης.

Με ποια λογική άρα το υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει το λύκειο του 21ου αιώνα, συρρικνώνοντας ή και εξαφανίζοντας τη διδασκαλία των κατ’ εξοχήν επιστημών του καιρού μας; Μπορώ να φανταστώ τη χρησιμότητα της εκπαίδευσης στην έρευνα και τις μεθόδους της, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τη σημασία της διδασκαλίας Μάνατζμεντ (και έτσι όπως διδάσκεται…) στον σχηματισμό μιας εγκύκλιας μόρφωσης. Και ήδη μπορώ να φανταστώ 18χρονο απόφοιτο λυκείου που δεν θα έχει ακούσει το όνομα του Δαρβίνου και τη θεωρία της εξέλιξης ή, αντιστοίχως, δεν θα υποψιάζεται καν πώς τα Μαθηματικά, η Λογική και οι γλωσσικές δομές βρίσκονται στον πυρήνα του λάπτοπ, του κινητού του ή του πλεϊστέισον, δηλαδή της καθημερινότητάς του. Πάλι ημιμαθείς «πτυχιούχους» ετοιμάζουμε.

Ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά

Υποχρεωτική να παραμείνει η διδασκαλία των Θρησκευτικών στο Λύκειο ζητεί η Διαρκής Ιερά Σύνοδος. Η πρόταση του υπ. Παιδείας για τη νέα δομή του Λυκείου άνοιξε διάλογο για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, καθώς μειώνονται οι ώρες του μαθήματος και στην Γ΄ Λυκείου γίνεται επιλογής, από υποχρεωτικό που είναι σήμερα. Και δεν είναι το μόνο μέτωπο, που έχει δημιουργήσει η πρόταση του υπουργείου. Τα μαχαίρια τους… ακονίζουν οι βιολόγοι και οι καθηγητές Πληροφορικής, καθώς διαμαρτύρονται για την υποβάθμιση των μαθημάτων τους στο «Νέο Λύκειο».

Για τη θέση των Θρησκευτικών στο «Νέο Λύκειο» έχει προγραμματιστεί ημερίδα αύριο στην Ιερά Μονή Πεντέλης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΔΙΣ, των Θεολογικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και των Θεολογικών Ενώσεων και Συνδέσμων της χώρας. Στην ημερίδα έχει κληθεί εκπρόσωπος του υπουργείου. Η πλευρά των θεολόγων αντιδρά στη μείωση των ωρών διδασκαλίας, αλλά όχι και στον προτεινόμενο χαρακτήρα των Θρησκευτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η πρόταση της Εκκλησίας και των θεολόγων είναι η ακόλουθη:

– Για τη Β΄ Τάξη, ζητείται οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας να γίνουν δύο την εβδομάδα. Το υπουργείο προτείνει υποχρεωτικό μονόωρο μάθημα.

– Στην Γ΄ Τάξη ζητείται το μάθημα να παραμείνει υποχρεωτικό με μία ώρα διδασκαλίας. Η πρόταση του υπουργείου είναι το μάθημα να γίνει δίωρο, αλλά επιλογής, με αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι οι τελειόφοιτοι θα εστιάζουν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και ότι λίγοι θα το επιλέγουν.

– Οι θεολόγοι συναινούν στο ότι «το μάθημα πρέπει να είναι ανοιχτό σε ένα διάλογο με άλλες θρησκείες», όπως ανέφερε στην «Κ» μέλος της ΔΙΣ. Έτσι, δεν αντιδρούν στην πρόταση του υπουργείου τα Θρησκευτικά να μετονομαστούν σε Θρησκεία και Κόσμος.

Για την Πληροφορική, η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος διαφωνεί με τη μείωση των ωρών του μαθήματος. Όπως εξήγησε στην «Κ» ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Θωμάς Μαυροφίδης «το υπουργείο ονομάζει Πληροφορική την εκμάθηση της χρήσης υπολογιστών (π.χ, επεξεργασία κειμένου, εκμάθηση Excel και Powerpoint). Όμως, το μάθημα πρέπει να εστιάζει στη διασύνδεση της Πληροφορικής με άλλα επιστημονικά πεδία. Έχουν δημιουργηθεί νέα ακαδημαϊκά πεδία λόγω του διεπιστημονικού χαρακτήρα της Πληροφορικής».

Μάλιστα, η Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής ενώνει τις αντιδράσεις της με αυτές της Ένωσης Βιοεπιστημόνων, αφού με βάση την πρόταση του υπ. Παιδείας, οι μαθητές θετικής κατεύθυνσης από τη Β΄ Λυκείου πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στην Πληροφορική και τη Βιολογία (οι ώρες των δύο μαθημάτων παρουσιάζονται στον πίνακα). «Σε μια εποχή που οι δύο επιστήμες βρίσκονται σε ραγδαία ανάπτυξη, παράγοντας νέες γνώσεις, η θέση τους στο «Νέο Λύκειο» υποβαθμίζεται. Η «συνάθροιση» των δύο διδακτικών αντικειμένων σε ζεύγος αλληλοαποκλειόμενων μαθημάτων, είναι τελείως αντιπαιδαγωγικό μέτρο. Οι μαθητές θα επιλέξουν μια επιστήμη και θα στερούνται τις θεμελιώδεις γνώσεις της άλλης. Είναι, επίσης, έξω από κάθε δεοντολογία οι μαθητές από τη Β΄ Τάξη να πρέπει να επιλέξουν το ΑΕΙ που τους ενδιαφέρει, ώστε να πάρουν το ανάλογο μάθημα και αυτό να συμβαίνει μόνο για την Πληροφορική και τη Βιολογία, ενώ τα άλλα μαθήματα θα έχουν, σωστά, διακριτή θέση» αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση οι δύο ενώσεις.

Φροντιστής Εφήβων και Blogger

Ο Μιχάλης Αμοιραδάκης δε χρειάζεται συστάσεις. Γνωστός για το ωφέλιμο έργο του στο κοινό των Φροντιστών, ψυχή του ποιοτικού προτύπου που απέκτησε ο κλάδος, δόκιμος και ευδόκιμος στην εκπαιδευτική αρθρογραφία των Φροντιστών, ενοχλητικός για τη μετριοκρατία με τις ριζοσπαστικές του θέσεις. Ο φίλτατος Μιχάλης μπήκε από προχθές στην μπλογκόσφαιρα των Φροντιστών στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://michalisamoiradakis.blogspot.com/. Τον καλωσορίζουμε και προσθέτουμε πάραυτα την ηλεκτρονική του διεύθυνση στα «αγαπημένα». Ο ίδιος σε μια λιτή κοινοποίηση της προσπάθειάς του γράφει: «Αυτή είναι η διεύθυνση στην οποία, πάνω στ` αχνάρια του πρωτοπόρου Γιώργου, θα προσπαθήσω να γράφω κάποια πράγματα τα οποία, κατά τη γνώμη μου, μας αφορούν και μας ενδιαφέρουν όλους. Ελπίζω να βρω το χρόνο, για να είμαι διαρκής και επίκαιρος. Ελπίζω να βρω την έμπνευση, για να είμαι ωφέλιμος και χρήσιμος. Έτσι κι αλλιώς, όλα στην κρίση σας δεν είναι;» και συμπλήρωσε στο υστερόγραφό του: «Το θεωρώ αυτονόητο, αλλά το διευκρινίζω προς αποφυγή παρεξηγήσεων: Ο δημόσιος λόγος μου δεν πρόκειται ποτέ και για κανένα λόγο να στραφεί εναντίον του κλάδου μου (ούτε βέβαια κατά της συλλογικής ηγεσίας του). Άλλο πράγμα είναι οι εσωτερικές μας διαφωνίες και άλλο η θεματολογία των κοινών μας διεκδικήσεων και το χτίσιμο της εικόνας που θέλουμε να έχει για μας και το έργο μας η κοινωνία (αυτός είναι ο στόχος μου και όχι η – όποια – εσωτερική μας αντιπαράθεση)».

 

Τα Απόνερα Ενός Άρθρου

Το προχθεσινό άρθρο «Ο Καιρός των Φροντιστών» μέτρησε εκατοντάδες χτυπήματα με μέσο χρόνο ανάγνωσης τα 3,5 min, χρόνο μάλλον μεγάλο για την ταχύτητα ανάγνωσης των φίλων του ιστολογίου. Ήταν ως φαίνεται δυσνόητο όχι από επιτηδευμένη πρόθεση αλλά από διάθεση θετικής συνεισφοράς, η οποία επιτυγχάνεται καλύτερα διά παραβολών γιατί αυτές ηχούν γλυκύτερα… Μετρήσαμε ποικίλες αντιδράσεις: από τη διαπίστωση ότι το ιστολόγιο «στρογγυλεύει» τη γλώσσα του, μέχρι την αίσθηση μερικών ότι ξεκίνησαν οι μεταπασχαλινές συγκρούσεις … Εμείς λέμε τη γνώμη μας με σεβασμό σε όλους όσοι αφιερώνουν τον πολύτιμο χρόνο τους στα κοινά των Φροντιστών. Η σύμπτωση των απόψεων είναι ευκταία αλλά συνάμα δύσκολη. Ένας συνάδελφος αναρωτήθηκε αν η αποτελεσματική ηγεσία μπορεί να έχει μοναδικό στόχο την τίμια διαχείριση. Εμείς επιμένουμε με τις συνεχείς παρεμβάσεις μας, που δεν διεκδικούν κανένα «θεσμικό» αξίωμα και καμία εξωθεσμική καθοδήγηση, ότι οφείλουμε να έχουμε συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους. Νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των φροντιστηρίων με ανοιχτά μητρώα καθηγητών για να καταπολεμηθεί η μαύρη παιδεία, καθολική εφαρμογή των ποιοτικών προτύπων του κλάδου και πολιτκές δομικής μετεξέλιξης των φροντιστηρίων με συνεργατικές μορφές για να δημιουργηθούν ισχυρές μονάδες πολλαπλών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Το σημερινό μοντέλο των φροντιστηρίων με μέσο όρο μαθητών τους 60 και την υπερεργασία των μετόχων του δεν έχει προοπτική εκπαιδευτικής και επιχειρηματικής επιβίωσης. Όσο για τη φωτογραφία του άρθρου που παρέπεμπε στον «Καιρό των Τσιγγάνων» του Βαλκάνιου Εμίρ Κουστουρίτσα, η σημειολογία της είναι χρονικά κομβική (1989) και φυσικώς ρέουσα, μια παγανιστική τελετή αφιερωμένη στη φωτιά που αλλάζει τον κόσμο και το νερό, την πιο πολύτιμη χημική ουσία της ζωής. Κάθε άλλος συνειρμός πάντως καθόλου δεν με ενοχλεί, ιδίως όταν τα φροντιστήριά μας φιλοξενούν με αγάπη και φροντίδα τσιγγανόπαιδα στα Άνω Λιόσια, στο Ζεφύρι και την Αγία Βαρβάρα…

O Καιρός των Φροντιστών

Το σημείωμα αυτό δεν ορίζει τους παραλήπτες του και χωρίς καμιά διάθεση ηθικοπλαστικού πατερναλισμού επιχειρεί να φωτίσει δυο έννοιες κυρίαρχες στη ζωή των ατόμων, των ομάδων, των συντεχνιών και των επιχειρήσεων: την αποτελεσματική ηγεσία και την τίμια διαχείριση. Η ηγεσία είναι η πρώτη δημιουργία. Που θέλουμε να πάμε; Η ηγεσία καθορίζει τους στόχους και διαχέει την προσήλωση της σε αυτούς. Ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι αυτοί στο συλλογικό μας γίγνεσθαι; Η δική μας προσέγγιση η οποία ουδόλως αμφισβητείται σε κανένα δημόσιο ακροατήριο είναι απλή  και συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο νομιμότητα, ποιότητα και συνεργατισμός. Οι αναλύσεις περιττεύουν, όμως η απαίτηση και η προσήλωση στην ανάγκη του θεσμικού εκσυγχρονισμού πρέπει να αποτελεί μέρος της καθημερινής μας πρακτικής. Η ποιότητα μέσω της καθολικής εφαρμογής των προτύπων αλλά και των συνεχών παρεμβάσεων με θέσεις παιδείας και εκπαιδευτικής πολιτικής είναι μια πρόκληση για  μας τους ενεργούς πολίτες και τους μαχόμενους δασκάλους. Η διεκδίκηση της συμμετοχής μας στο δημόσιο διάλογο για την παιδεία έχει δύο όψεις. Δημόσιες παρεμβάσεις όλων των Φροντιστών με προτάσεις και διαπιστώσεις που να αποδεικνύουν τον πλουραλισμό των απόψεων του χώρου, είναι  μια ουσιαστική και ντε φάκτο μεθοδολογία. Η άλλη όψη της διεκδίκησης είναι  η καθημερινή απαίτηση από την δημοκρατική μας πολιτεία να μην ανέχεται την εξαίρεση των Φροντιστών από το θεσμοθετημένο διάλογο. Η παλαιότερη επιμονή μας στο αίτημα του κλάδου για τη συμμετοχή στο ΕΣΥΠ πρέπει να συνεχισθεί δυναμικά γιατί πρωτίστως υποχρεώνει τις κρατικές συντεχνίες και τις κρατικοδιαιτές αντιλήψεις σε μια ρεαλιστική συναποδοχή της καταλυτικής παρουσίας του φροντιστηρίου στην εκπαίδευση. Θλίβομαι όταν ακούω  φωνασκίες καθαρότητας που ενοχλούνται  από τις δημόσιες παρεμβάσεις συναδέλφων. Η ιστορία γράφεται και κρίνεται από τις δράσεις του καθενός μας και ουδόλως διαγράφεται με τη εξαφάνιση των «ενοχλητικών» απόψεων. Ο συνεργατισμός, τέλος, είναι μια ανάγκη επιχειρηματικής  επιβίωσης και ανάπτυξης των πολυ- φροντιστηρίων  της νέας εποχής. Ως άτομα, ομάδες και επιχειρήσεις , είμαστε πολλές φορές τόσο απασχολημένοι στην  διδακτική μας υπερενασχόληση που  να αδυνατούμε να συνειδητοποιήσουμε τις  μεταβολές που συντελούνται και τις προκλήσεις που έρχονται.

Η  διαχειριστική ικανοποίηση από τις φιλότιμες και πυκνές συλλογικές πρωτοβουλίες  συνδικαλιστικής συσπείρωσης που αξιολογούνται θετικά, πρέπει να στηρίξει την αποτελεσματική ηγεσία που αφουγκράζεται τον παλμό της εποχής χωρίς τον φόβο του χθες περί της εκδίκησης από ένα  αναποτελεσματικό κράτος . Με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις που μοχθούν και δημιουργούν να τολμήσουμε  βήματα προόδου και άλματα μέλλοντος. Η πυξίδα των Φροντιστών μέσω της συντεταγμένης μας  έκφρασης πρέπει να δείξει σε όλους τους στόχους του κλάδου και στις επόμενες συναθροίσεις να διανοίξουμε θαρεττά το δρόμο για το τρίπτυχο της νομιμότητας, της ποιότητας και του συνεργατισμού επιταχύνοντας τις αναπόφευκτες εξελίξεις. Η εμπειρία υπάρχει και η συγκυρία προσφέρεται  για αποτελεσματικές ηγεσίες που να υπερβαίνουν την τίμια διαχείριση. Ο καιρός των Φροντιστών στην κυκλική ροή του χρόνου συμπίπτει με τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί ξανά και ως ιστορική νομοτέλεια και ως έργο δασκάλων που οραματίζονται μια καλύτερη παιδεία.