Μαθήματα Εθνικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

picasso two girls reading

Η ελληνική κοινωνία διδάχθηκε επαρκώς την τελευταία τριετία της κρίσης δια των εντύπων και των ηλεκτρονικών μέσων την μακροοικονομική θεωρία των τόκων και του χρήματος . Τη θεωρητική μάλιστα τεκμηρίωση των συνολικών μεγεθών της χρεοκοπημένης οικονομίας διαδέχθηκε η πρακτική εξάσκηση των πολιτών στην ατομική εξαθλίωση της μικροοικονομίας των νοικοκυριών τους . Η “κυκλική” ανεργία και η θεαματική μείωση όλων των μορφών της απασχόλησης έθεσε και εξακολουθεί να θέτει , στο περιθώριο μιας πενιχρής επιδοματικής ζωής εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους του ιδιωτικού τομέα. Το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του , δέσμιο της φιλοσοφίας του κρατισμού , προσπαθεί με κάθε τρόπο να διατηρήσει την δύναμη των υπαλλήλων που διόρισε με δάνεια από το μέλλον. Ο παραγωγικός κόσμος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ισοπεδώθηκε από την παρατεταμένη ύφεση και τους εξοντωτικούς και ανείσπρακτους φόρους και βγήκε στο κλαρί της αδήλωτης και πλανόδιας οικονομίας η οποία αποκτά τα ιδεολογικά ερείσματα ενός κινήματος αντίστασης στο κακό που μας βρήκε … Αποδελτιώνοντας την κρίση με το βίωμα της χρεοκοπίας των νοικοκυριών της , η ελληνική κοινωνία καλείται τώρα να αναπροσανατολισθεί με το ένστικτο της αυτοσυντήρησης . Τα μαθήματα όμως ενός επιτακτικού για την κοινωνική επιβίωση εθνικού επαγγελματικού προσανατολισμού δεν θα διδαχθούν από τους θεσμοθετημένους φορείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης καθώς η ελληνική παιδεία είναι σήμερα κατώτερη των αναγκών και των περιστάσεων. Η ανάγνωση των αριθμών της εγχώριας ανεργίας προειδοποιεί ότι πριν την ανάκαμψη , 1 εκατομμύριο άνθρωποι πρέπει να αλλάξουν δουλειά και να αναζητήσουν την επαγγελματική προκοπή με διαίσθηση και ευρηματικότητα , μόνοι και αυτοδίδακτοι . Τα εσωστρεφή ,σίγουρα και κλειστά επαγγέλματα των δεκαετιών της επίπλαστης ευδαιμονίας μας τελείωσαν . Το όνειρο μιας κρατικής αντιμισθίας έστω και πενιχρής δεν υπάρχει και η Ελλάδα της κρίσης δεν μπορεί να συντηρήσει πλέον το πανάκριβο σύστημα του υπερπληθυσμού των γιατρών , των δικηγόρων , των φαρμακοποιών και των πάσης φύσεως συντεχνιών . Το μέλλον ανήκει στην υγιή επιχειρηματικότητα του τουρισμού , των μεταφορών , των νέων τεχνολογιών , της νέας γεωργίας , των υπηρεσιών, της ανανεώσιμης ενέργειας και της εξαγώγιμης παιδείας . Ο από μηχανής θεός της ελληνικής τραγωδίας δεν θα επέλθει στο τέλος της παράστασης , ούτε με τα φίλια δάνεια , ούτε με τις παρακλήσεις της αδιέξοδης επιμήκυνσης των υποχρεώσεων του κράτους . Ο μετασχηματισμός της ελληνικής κοινωνίας από τις δυνάμεις της εργασίας και της παιδείας κινδυνεύει όμως να συντελεσθεί άνευ κανόνων θεμιτού ανταγωνισμού από την πολιτεία που δεν έχει αντιληφθεί ότι η ανάκαμψη και η ανάπτυξη είναι υπόθεση και της ιδιωτικής οικονομίας της γνώσης που δεν μπορεί να αυτορυθμίζεται υπό το κράτος εχθρικών για την επιχειρηματικότητα αποφάσεων .

Αποφάσεις Χωρίς Διαβούλευση

''Οι δεσποινίδες της Αβινιόν''

Σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την οργάνωση του ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης συμπεριλαμβάνονται τελικά οι σημαντικές ρυθμίσεις για τα Φροντιστήρια και τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια. Οι διατάξεις σύμφωνα με πληροφορίες περιλαμβάνουν: τη λήξη των όποιων αδειών υπάρχουν στις 31/8/2013 , την έκδοση νέων αδειών εντός τετραμήνου , τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ως προϋπόθεση αδειοδότησης , την επιβολή νέων κριτηρίων κτηριακής καταλληλότητας , τη δυνατότητα άρσης της αδείας για οποιαδήποτε παράβαση χωρίς πρόβλεψη εύλογου χρόνου για τακτοποίησή της. Το επίμαχο θέμα το οποίο έρχεται αιφνιδιαστικά χωρίς καμία διαβούλευση προκαλεσε ήδη την κινητοποίηση όλων των φορέων της ιδιωτικής παιδείας οι οποίοι για μια ακόμα φορά αντιλαμβάνονται την πολιτεία να διαλέγεται μόνο με τις συντεχνίες του κρατισμού.

Νέο Θεσμικό Πλαίσιο

century of the self

Σημαντικές και ιστορικές επαναδιατυπώσεις αναμένονται στο υπό αναθεώρηση θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Φροντιστηρίων , καθώς εκπνέει ο μεταξικός νόμος που έγινε το 1937 για να ελέγξει τα φρονήματα των ανυπότακτων που δίδασκαν στα φροντιστήρια . Οι αλλαγές θα αφορούν πιθανότατα τις κτηριακές υποδομές οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες θα επανελέγχονται ανα διετία και θα εναρμονίζουν επιτέλους την εκδιδόμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας με την νομική μορφή της επιχείρησης . Η ανάγκη ωστόσο γενικώτερων ρυθμίσεων με την θέσπιση δημόσιων μητρώων μαθητών και διδασκόντων αποτελεί το μόνο ουσιαστικό μέτρο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που συντελείται . Μεγάλο ερωτηματικό στο κυοφορούμενο θεσμικό πλαίσιο αποτελεί αφ΄ενός η άδεια διδασκαλίας , της οποίας έχει προταθεί η κατάργηση απο την επιτροπή ανταγωνισμού , καθώς η δυνατότητα συστέγασης φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών . Το θεσμικό πλαίσιο όμως της παράλληλης παιδείας δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται περιστασιακά και μεμονωμένα και πρέπει να εξετασθεί ολοκληρωμένα και διεξοδικά και ως προς την πιστοποιημένη εκπαιδευτική του λειτουργία και ως προς την οικονομική του νομιμότητα . Επί παραδείγματι , η απολύτως λογική φαινομενικά ΠΟΛ του υπουργείου των Οικονομικών που επιζητεί την ονομαστική υποβολή των καταβληθέντων διδάκτρων κατ΄έτος , δρομολογεί υπο τις παρούσες συνθήκες τον ανταγωνισμό της μη έκδοσης αποδείξεων ως τιμωρία των νομίμων . Ο μόνος δρόμος επιβίωσης είναι η νομιμότητα των συναλλαγών, η μετρήσιμη ποιότητα και ο συνεργατισμός των συγχωνεύσεων , των δικτύων και κάθε άλλης μορφής που επιτυγχάνει οικονομία και αποτέλεσμα . Μόνο με την οργανωμένη εκπαιδευτική και επιχειρηματική αυτορρύθμιση θα περιορισθεί η “επαναστατική” πειρατεία της παραπαιδείας που ασκείται από όλους εκείνους που δεν εκδίδουν παραστατικά αντιμισθίας .
ΥΓ τι σημαίνει ΠΟΛ ; Πολυγραφημένη υπουργική εγκύκλιος !

Εκλογές Κυπρίων Φροντιστών

η αντιπροσωπεία των Κυπρίων Φροντιστών στο Συνέδριο της Πόλης στο οποίο υπεγράφη το καταστατικό του ENES

Οι εκλογές του Συνδέσμου των Κυπρίων Φροντιστών επιβεβαίωσαν την επαγγελματική ενότητα του κλάδου και την ωριμότητα του να εναλλάσσει με πνεύμα ανανέωσης και συνέχειας τους εκπροσώπους του . Νέος Πρόεδρος εξελέγη ο Γιώργος Γαβριήλ και θα έχει την συνεπικουρία της Λίας Λεβέντη , του Γιάννη Λαούρη , του Κωνσταντίνου Κασάπη , του Μιχάλη Πιτυρή , του Κωνσταντίνου Καρεκλά , του Αντώνη Αντωνίου , του Σάββα Σαρρή , της Μαρίας Σάββα , της Έλενας Καρπέττα , του Κωνσταντίνου Κουππάρη και της Έλενας Αντωνίου . Στην τρόϊκα των επιτίμων Προέδρων οι οποίοι δηλώνουν παρόντες στα κοινά των Φροντιστών ο Μάριος , ο Τάκης και ο Άδωνης . Το ιστολόγιο εύχεται δύναμη ψυχής και πνεύματος στην νέα ηγεσία των Κυπρίων Φροντιστών .

Η Παιδεία δεν είναι Τεκμήριο

η παιδεία δεν είναι τεκμήριο

Φίλτατοι σύντροφοι και συνάδελφοι τα τεκταινόμενα προσπερνούν πλέον κάθε αρρωστημένη φαντασία . Οι τραγικές φιγούρες που κυβερνούν αυτόν τον τόπο , με μοναδικό στόχο δανειζόμενοι να πληρώσουν μισθούς ολίγων μηνών στον δεινοσαυρικό , υπερπληθή και αντιπαραγωγικό κρατικό τομέα , έχουν απωλέσει την επαφή τους με την πραγματικότητα . Η επερχόμενη φορολογική εξόντωση της ιδιωτικής οικονομίας με συντελεστές βγαλμένους απο τα συναλλακτικά ήθη της Τρούμπας των πολιτικών μας νταβατζήδων γίνεται σύντροφοι , εν ονόματι και μόνο της επιβίωσης του κράτους . Το πολιτικό σύστημα υπενθυμίζει με ταξικό νόημα στην κοινωνία ότι δεν αποστρατεύει ούτε καν τους επίορκους πραιτοριανούς του και υπερασπίζεται σθεναρά τους εντός των τειχών πολίτες έστω και με μισθούς εξαθλίωσης . Έξω άλλωστε από τα τείχη δεν υπάρχει μισθός αλλά ανεργία … Το πολιτικό προσωπικό της χώρας υπερασπίζεται αυτονοήτως την δική του υπαρξιακή ανάγκη καθώς προέρχεται από τα σπλάχνα του κράτους . Κανένα κόμμα δεν εξέφρασε τις τελευταίες τουλάχιστον δεκαετίες τους υγιώς μαχόμενους της ιδιωτικής πρωτοβουλίας γιατί όλοι γαλούχησαν γενεές και γενεές αποσπασμένων και κρατικοδίαιτων στελεχών που καμία σχέση δεν είχαν με την δημιουργία και την αξία που παράγει ο αγοραίος κανόνας της προσφοράς και της ζήτησης . Δείγμα γραφής της τρέχουσας ηλιθιότητας η θεώρηση της ιδιωτικής παιδείας ως τεκμηρίου διαβίωσης ! Όποιος επιλέγει την ιδιωτική εκπαίδευση πληρώνει τρις : το κρατικό σχολείο , το ιδιωτικό που επέλεξε και το τεκμήριο της τιμωρίας του ! Αλλοίμονο στον πολίτη που δεν επιλέγει το άριστα οργανωμένο κρατικό σχολείο της γειτονιάς του . Το επαναστατικό σύνθημα “Ψωμί Παιδεία Ελευθερία” αποτελεί επιτέλους τεκμήριο της κοινωνικής μας προκοπής που μπορούμε πλέον υπερήφανα να  καταβάλλουμε … Τεκμήριο και τα φροντιστηριακά δίδακτρα που αποπληρώνουν από τις αιματηρές τους οικονομίες παππούδες και γιαγιάδες … Το κράτος τιμωρεί τους πολίτες και πριμοδοτεί την μαύρη αγορά της παιδείας καθώς οι γονείς θα αναζητούν υπηρεσίες άνευ αποδείξεων . Κάποιοι αφελώς και προχείρως δεν άργησαν να τοποθετηθούν “μα αυτό ακριβώς μας συμφέρει …”. Οι παραλογισμοί ανίκανων κρατιστών δεν θα μας σπρώξουν στην αληθινή παραπαιδεία που την ασκούν με αμετροέπεια επίορκοι και πληνάδελφοι που μας πουλάνε φθηνή επανάσταση μαύρης οικονομίας μέχρι την αυγή του σοσιαλισμού … Η παραοικονομία της παιδείας δεν ελέγχεται με ηλίθια τεκμήρια αλλά με δημόσια μητρώα νομιμότητας μαθητών και διδασκόντων . Και αυτά οφείλουμε να υποστηρίξουμε αν πραγματικά επιθυμούμε να επιβιώσουμε στην Παιδεία .