Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Η συνάδελφος κ. Χριστίνα Ζωγράφου προτείνει για το αυριανό διαγώνισμα των Λατινικών:

Δεν θα κουράσουμε τους μαθητές επισημαίνοντας τους αναλυτικά τα σημεία που θεωρούμε SOS εφόσον όλοι γνωρίζουν ότι απαιτείται άριστη γνώση της γραμματικής και του συντακτικού για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες του αυριανού διαγωνίσματος. Όσο αφορά το συντακτικό μέρος του μαθήματος οι μαθητές οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω συντακτικά φαινόμενα, τα οποία σχεδόν κάθε χρόνο αποτελούν μέρος του διαγωνίσματος των λατινικών:

– πλάγιος λόγος

– αναγνώριση δευτερεύουσας πρότασης.

Ωστόσο κρίνουμε ότι μεγάλη βαρύτητα για το αυριανό διαγώνισμα έχουν δύο ακόμα συντακτικά φαινόμενα:

– Εξαρτημένοι Υποθετικοί Λόγοι (μετατροπή σε άλλα είδη)

– Σκοπός

-Προσδιορισμός του Τόπου

– Υστερόχρονο (dum – donec)

Όσον αφορά τα κείμενα επισημαίνουμε τέσσερα που θεωρούμε ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις αυριανές εξετάσεις:

– κείμενο 46 (συνδυαστικά με το συντακτικό φαινόμενο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας και το φαινόμενο του α’ και β’ όρου σύγκρισης)

– κείμενο 30 (συνδυαστικά με το συντακτικό φαινόμενο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας και το φαινόμενο των υποθετικών λόγων).

– Κείμενο 21 και 23

– Κείμενο 49 (συνδυαστικά με το συντακτικό φαινόμενο του σκοπού)

Καλή τύχη σε όλους σας!

Δύσκολα και Απαιτητικά τα θέματα στη Φυσική

Τα θέματα της Φυσικής κρίθηκαν από το σύνολο των εξεταζομένων απαιτητικά και δύσκολα. Το διαγώνισμα κρίνεται από τις επιδόσεις των εξεταζομένων. Το γεγονός όμως ότι το εύρος της ύλης έχει περιοριστεί με την εξεταστική λογική των πραγμάτων επαναφέρει την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των ζητουμένων. Τα θέματα από άποψη Φυσικής ήταν πολύ καλά και αυτό πρέπει να είναι το επίπεδο σε μια πανελλαδική εξέταση για σχολές υψηλής ζήτησης. Η καλή γνώση της Φυσικής όλων των Λυκειακών τάξεων είναι κάτι το αυτονόητο και το επιβεβλημένο. Η αναθεώρηση της ύλης και των αναλυτικών προγραμμάτων δεν μπορεί να περιμένει. Διαφορετικά θα κρύβουμε τη γυμνία μας πίσω από γνωστές ασκήσεις και «προβλήματα» που θα μας αποστερούν την κριτική σκέψη και τη συνδυαστική ικανότητα. Δείτε τις λύσεις των θεμάτων στο www.pedio.ekp.gr

Σχόλιο για τα Αρχαία Κατεύθυνσης

Οι συνεργάτιδες του ιστολογίου μας Μαρία Κανιάρη και Ματίνα Μισιάκα σχολιάζουν τα σημερινά θέματα στα Αρχαία Κατεύθυνσης:

Το γνωστό – διδαγμένο κείμενο ανταποκρινόταν στις γνώσεις των καλά διαβασμένων μαθητών. Τα «Ηθικά Νικομάχεια» επιλέγονται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά «δοκιμάζοντας» τους μαθητές που επιλέγουν να στηριχθούν στα SOS θέματα. Η ανάπτυξη των απαντήσεων θα πρέπει να είναι εκτενής και εμπεριστατωμένη, καθώς ζητά συμπεράσματα με βάση την κριτική ικανότητα του εξεταζόμενου. Η εισαγωγή απαιτούσε από τους μαθητές τη γνώση όλων των παραγράφων και την επανάληψη ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η λεξιλογική άσκηση πρόσφερε μια λυτρωτική ανάσα καθώς ο εντοπισμός των ομόρριζων λέξεων ήταν εύκολος.

Σε ό, τι αφορά τα θέματα του αδίδακτου κειμένου, θα λέγαμε γενικά ότι ήταν πιο απαιτητικά σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές. Η μετάφραση του κειμένου παρά το γεγονός ότι δεν περιείχε άγνωστες για το μαθητή λέξεις, απαιτούσε ωστόσο ευελιξία και «μαεστρία» για την απόδοσή της. Τα θέματα της Γραμματικής ήταν βατά αλλά απαιτούσαν προσοχή. Σε ό, τι αφορά το Συντακτικό, ο μαθητής μπορούσε εύκολα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των 6 μονάδων αλλά πολύ δυσκολότερα μπορούσε να εξασφαλίσει το θέμα των 4 μονάδων.

Ευχόμαστε καλή συνέχεια!

Δείτε τις απαντήσεις των θεμάτων στο www.pedio.ekp.gr

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Οι φιλόλογοι Ματίνα Μισιάκα και Μαρία Κανιάρη επισημαίνουν για το αυριανό διαγώνισμα των Αρχαίων Ελληνικών.

Ειδικότερα η κ. Μισιάκα αναφέρει:

Το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών είναι κατά 60% θεωρητικό και κατά 40% πρακτικό. Για το ποσοστό του 60% που αφορά στο διδαγμένο κείμενο, θα έλεγα πως ο βαθμός της επιτυχίας έγκειται κυρίως στο πόσο συγκροτημένη, συστηματική και μεθοδική υπήρξε η μελέτη του κάθε υποψηφίου στη διάρκεια όλου του σχολικού έτους.

Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο ποσοστό, του 40%, που αντιστοιχεί στο αδίδακτο κείμενο, θεωρώ πως η επιτυχία είναι συνάρτηση αρκετών παραγόντων και μεταξύ αυτών, πρωτίστως της αφομοίωσης γραμματικό – συντακτικών φαινομένων που διδάσκεται ο μαθητής από την πρώτη τάξη του γυμνασίου αλλά και της γλωσσικής αντίληψης που έχει αναπτύξει και στα δώδεκα χρόνια της φοίτησής του στο σχολείο.

Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι και στα χαρακτηριζόμενα ως θεωρητικά μαθήματα υπάρχουν στοιχεία τεχνικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν κυρίως κατά την επεξεργασία του αδίδακτου κειμένου.

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές οφείλουν:

 

 • να διευθετούν σωστά το χρόνο τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης και να αφιερώσουν 90 «καθαρά» λεπτά στο αδίδακτο κείμενο και στον έλεγχο των απαντήσεών τους,
 • πριν αρχίσουν την οποιαδήποτε επεξεργασία, να διαβάσουν προσεκτικά το κείμενο τουλάχιστον δύο φορές,
 • να εντοπίσουν τα ρήματα, να χωρίσουν και να χαρακτηρίσουν τις προτάσεις ως προς το είδος τους καθώς και τα απαρέμφατα και τις μετοχές,
 • να εντοπίσουν σε ποια σημεία του κειμένου βρίσκονται οι όροι που ζητούνται για συντακτική αναγνώριση και να επιμείνουν περισσότερο στην ανάλυση αυτών,
 • να είναι προσεκτικοί στις εκφωνήσεις των γραμματικών παρατηρήσεων (γένος, αριθμός, πτώση ή πρόσωπο, έγκλιση, χρόνος, φωνή).

 

Τέλος, πριν παραδώσουν το απαντητικό τετράδιο, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΙ, ότι απάντησαν σε όλα τα ζητούμενα!

Παρατηρώντας στατιστικά τα θέματα της τελευταίας δεκαετίας, θα έλεγα πως ιδιαίτερη προτίμηση φαίνεται να υπάρχει:

 

 • στα ουσιαστικά της γ’ κλίσεως στα επίθετα της γ’ κλίσεως (π.χ. ευδαίμων, αληθής, πας)
 • σε ορισμένα ανώμαλα ουσιαστικά (π.χ. πρεσβευτής, γυνή, υιός, κ.α.π.)
 • στα παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων που παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες στις αντωνυμίες (προσωπικές, δεικτικές, αόριστες, αναφορικές)
 • στον Αόριστο β΄ (κάθε τύπου)
 • στα συνηρημένα ρήματα στα ρ. τίθημι, δίδωμι, ίστημι, ίημι, δύναμαι, επίσταμαι, φημί, οίδα, είμι, ειμί)
 • στην κλίση μέσων Παρακειμένων (π.χ. γέγραμμαι κ.ο.κ.)
 • στον πλήρη σχολιασμό δευτερευουσών προτάσεων (είδος, εισαγωγή, εκφορά, χρήση)
 • στην μετατροπή από ευθύ σε πλάγιο λόγο και το αντίστροφο
 • στην ανάλυση μετοχών σε ισοδύναμες προτάσεις
 • στην αναγνώριση υποθετικών λόγων και στη μετατροπή τους σε άλλα είδη.

 

Επίσης, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΘΕΜΑΤΑ, σχετικά με:

 

 • τα αριθμητικά
 • τη σύμπτυξη προτάσεων σε μετοχές ή απαρέμφατα
 • την ανάλυση ρηματικών επιθέτων
 • την αναφορική έλξη

 

Τελειώνοντας, θα ήθελα να προσθέσω πως ο καλύτερος σύμβουλος είναι η ψυχραιμία και η συγκέντρωση στο γραπτό και η πίστη πως, όποιος προετοιμάστηκε σωστά, μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις του μαθήματος αλλά όποιος αισθάνεται ανασφαλής πρέπει να εκμεταλλευτεί πλήρως κάθε μόριο του γνωστικού οπλισμού που διαθέτει.

Η κ. Κανιάρη συμπληρώνει για την αυριανή εξέταση:

Η σταθερή και μεθοδική μελέτη σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς αποδίδει άριστα αποτελέσματα. Συμβουλές λίγο πριν τις εξετάσεις:

Προσεκτική μελέτη όλων των μεταφράσεων. Προτεινόμενες ενότητες:

ΠΛΑΤΩΝ:

Πρωταγόρας: Ενότητες 5η και 6η .

Πολιτεία:

Ενότητες 11η, 12η, 13η και 15η (Λαχέσεως Λόγος = δεν έχει τεθεί ποτέ ως θέμα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ:

Ηθικά Νικομάχεια: Ενότητες 9η και 10η Πολιτικά: Ενότητα 20η

Στις αντίστοιχες ενότητες προσεκτική ανάγνωση των σχολίων του βιβλίου και του φροντιστηριακού φυλλαδίου.

Εισαγωγή – Προτάσεις

 

 • Η έννοια της δικαιοσύνης σύμφωνα με το Σωκράτη και τον Πλάτωνα.
 • Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική μέθοδος και η ηθική. Η έννοια της ευδαιμονίας.
 • Η συλλογιστική διαδικασία που ακολούθησε ο Αριστοτέλης για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι αρετές διακρίνονται σε ηθικές και διανοητικές.
 • Ποια σημασία έχει η λέξη πόλις στον αρχαίο ελληνικό λόγο και ποιο είναι το συγκεκριμένο περιεχόμενο της στα Πολιτικά του Αριστοτέλη.
 • Φαύλες Πολιτείες.

 

Λεξιλογικά

Προσοχή δεν τα αμελούμε γιατί χαρίζουν πολύτιμους βαθμούς. Ρηματικοί Τύποι που παρουσιάζουν ομοιότητα όπως: πείθω και πάσχω / λαμβάνω και λαγχάνω κ.α.

Επιτυχία σε όλους!

Και να θυμάστε πως το ταξίδι της ζωής ΤΩΡΑ ξεκινά για σας!

Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Αν πιστέψουμε τους επαΐοντες η διατήρηση της στροφορμής στους αστέρες νετρονίων και η 4.27 ερώτηση του σχολικού βιβλίου με παραλλαγές είναι στο προσκήνιο.

Τα «παπαγαλάκια» λένε οπωσδήποτε κύκλωμα LC στο 3ο και σφαίρα να εγκαταλείπει στρεφόμενη κ.ε. ή τεταρτοκύκλιο. Η ερώτηση 1.23 του σχολικού με το Τ και Τ0 και ο μηχανοδηγός της 5.21 σε νέες περιπέτειες …. Ας σοβαρευτούμε έτσι κι αλλιώς το διαγώνισμα θα είναι εξαιρετικής ποιότητας με βάση την επιτροπή των άξιων συναδέλφων. Μερικοί πάντως από την επιτροπή έχουν αδυναμία στις 4.64 και 4.65 ως θεωρητικές εκδοχές. Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα θα είναι στάσιμο χωρίς οι υποψήφιοι να σαστίσουν …

Για να απομυθοποιήσουμε το διαγώνισμα των εξετάσεων και τις ανασφάλειες που δημιουργεί το μάθημα στους υποψηφίους ας αποδελτιώσουμε τα θέματα των τελευταίων ετών σε όλες τους τις εκδοχές· κανονικές, επαναληπτικές και προσομοιώσεις.

Αθροίζω τις περιοχές στις οποίες αναφέρονται τα θέματα: κρούσεις σχεδόν σε κάθε διαγώνισμα, Doppler, συμβολή, στάσιμο, κύκλωμα LC, ταλάντωση και ενέργεια, διάθλαση (v. Snell), φθίνουσα μηχανική και ηλεκτρική, εξαναγκασμένη ταλάντωση με κριτήριο εφαρμογής την καμπύλη συντονισμού, αρχή διατήρησης της στροφορμής, ροπή αδράνειας και Steiner, εξισώσεις ηλεκτρομαγνητικού κύματος, ράβδος, κύλιση χωρίς ολίσθηση, ισορροπία στερεού σώματος, τροχός και ταχύτητα – επιτάχυνση σημείου, σύνθεση ταλαντώσεων, αρχή της ανεξαρτησίας κινήσεων, στιγμιότυπο κύματος, υπολογισμός αρχικής φάσης φ0 και χρόνου μετάβασης σε γ.α.τ. ,ΑΔΜΕ, ΘΜΚΕ, συνθήκη της κυκλικής κίνησης, συνθήκες ισορροπίας, ανάγνωση γραφικών παραστάσεων…

Αν μάλιστα προσέξουμε τη συχνότητα των θεμάτων και την καθοριστική σημασία του σχολικού βιβλίου ως πηγή έμπνευσης της θεματοδοσίας μπορούμε με βεβαιότητα να ισχυριστούμε ότι το διαγώνισμα των εξετάσεων θα είναι μια παραλλαγή γνωστών ερωτήσεων, ασκήσεων και προβλημάτων για όσους έχουν εργαστεί με συνέπεια. Κανένα νέο θεώρημα και κανένα καινούριο «εργαλείο» επίλυσης δεν μπορεί να γεννηθεί απόψε και να προστεθεί στην ύλη.

Όσοι δούλεψαν στη διάρκεια του χρόνου δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν· διαβάζουμε προσεκτικά τα θέματα και δεν ξεχνάμε ότι η κλιμάκωση της δυσκολίας στη Φυσική ξεκινά από το πρώτο προς το τέταρτο θέμα· στις ασκήσεις και τα προβλήματα συχνά οι εκφωνήσεις θυμίζουν αντίστοιχα θέματα του βιβλίου στα οποία όμως υπάρχουν διαφοροποιήσεις που μπορούν να μας εκτρέψουν· ο χρόνος πρέπει να εξελιχθεί σε σύμμαχο και για το λόγο αυτό δεν καθυστερούμε υπέρμετρα σε κανένα ζήτημα· ανακαλύψτε τη γνωστική περιοχή και το κατάλληλο «εργαλείο» για την επίλυσή του..

Υπέρ αδυνάτων θέματα: για όσους δεν μελέτησαν το μάθημα σ’ όλη του την έκταση και στο βάθος που απαιτείται υπάρχουν χρήσιμες οδηγίες βαθμολογικής επαύξησης· βασική προϋπόθεση όμως να δώσουν τη «μάχη» του τρίωρου και να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια βαθμολογικής συγκομιδής.

Συγκεκριμένα:

Το πρώτο θέμα που περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής χωρίς καμία αιτιολόγηση είναι μια εξαιρετική ευκαιρία συγκομιδής μορίων. Μελετούμε προσεκτικά όλες τις ερωτήσεις· προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τη σωστή απάντηση αλλά και να απορρίψουμε τις λανθασμένες. Οι φήμες που πολλές φορές κυκλοφορούν στην τάξη σε ελαστικές επιτηρήσεις χρειάζονται διασταύρωση· στην πολλαπλή επιλογή κάνει λάθη και ο…Θεός.

Παρά το γεγονός ότι δεν απαιτείται αιτιολόγηση πολλές φορές χρειάζονται πράξεις επιβεβαίωσης του αποτελέσματος που επιλέγουμε. Θα έχει Doppler, φθίνουσα ταλάντωση, LC, τροχό με γωνιακή ταχύτητα και γωνιακή επιτάχυνση, στάσιμο κύμα.

?Το δεύτερο θέμα έχει επιλογή με ελάχιστα μόρια (συνήθως 2) αλλά και αιτιολόγηση με αρκετά και καθοριστικά μόρια. Τι θα περιλαμβάνει όμως το Θ2;

Α. κρούση ή έκρηξη (Α.Δ.Ο.)

Να προσεχθούν οι παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες είναι διαχειρίσιμες από όλους…

Α1 ελαστική μετωπική κρούση δύο μαζών m1 και m2 με τη δεύτερη αρχικά ακίνητη· απευθείας χρήση εξισώσεων 5.8 και 5.9 του σχολικού βιβλίου στη σελίδα 156. Μπορεί να είναι και τρεις οι μάζες και να ρωτάει τι θα κάνει τελικά η καθεμιά…αλληλουχία κρούσεων.

Α2 ελαστική και πλάγια κρούση σε ένα τοίχο (σελίδα 158)

Α3 θεωρητική παραλλαγή του παραδείγματος 5.2 στη σελίδα 158 του σχολικού βιβλίου. Πλαστική κρούση σε κάθετους άξονες ίσων μαζών και επιλογή ταχύτητας και του ποσοστού απώλειας ενέργειας κατά τη κρούση.

Α4 ελαστική μετωπική κρούση δύο μαζών που κινούνται αντίθετα με πλήρη εφαρμογή Α.Δ.Ο. και Α.Δ.Κ.Ε. και του σχετικού αποτετραγωνισμού · ποια η μεταβολή της ορμής για κάθε σώμα χωριστά.

Α5 θεωρητική προσαρμογή στο 5.41 πρόβλημα του σχολικού βιβλίου (σελίδα 180)

Α6 η αιώνια βάρκα που τη διασχίζει ο βαρκάρης· υπάρχει αντίστοιχο το 5.46 πρόβλημα του σχολικού βιβλίου με το αερόστατο… Δεν είναι εκτός όπως ισχυρίζονται μερικοί…

Α7 υπάρχουν πάντα θιασώτες της σχέσης της ορμής να την κινητική ενέργεια!!! Και εραστές της έκρηξης ενός σώματος δεμένου σε ελατήριο…

Α8 μάζες m1 και m2 συνδεδεμένες σε ελατήριο πάνω σε λείο ο.ε. Μια κρούση ή έκρηξη και να βρεθεί το xmax… παλιό καλό θέμα.

Α9 Διατήρηση της στροφορμής και όχι μόνο…

Κλασσικό θέμα που οι πάγοι λιώνουν (4.25 σχολικού βιβλίου) οι κλιματικοί πρόσφυγες πάνε στο βόρειο και στο νότιο πόλο κλπ. Εξίσου συνηθισμένο οι αστέρες νετρονίων pulsars (Iαρχ*ωαρχ = Iτελ*ωτελ). Τι συμβαίνει με την κινητική ενέργεια· σχέση κινητικής ενέργειας και στρομφορμής! Η ερώτηση 4.27 του σχολικού βιβλίου σε παραλλαγή με πλαστική κρούση δύο αντίθετα περιστρεφόμενων δίσκων. Ποια η φορά περιστροφής, η γωνιακή ταχύτητα και η ποσοστιαία απώλεια ενέργειας κατά την κρούση. Να μην ξεχάσετε τη θεωρητική παραλλαγή των προβλημάτων 4.64 Α.Δ.Σ. και 4.65 μεταβολή! στροφορμής.

Β. Συμβολή κυμάτων∙ η γεωγραφία της συμβολής∙ υπερβολές ενίσχυσης και απόσβεσης ∙ επιλογή εικόνας∙ κλασσικός υπολογισμός των σημείων της Π1Π2 που βρίσκονται σε ενίσχυση ∙ r1 – r2 = Ν λ, r1 + r2 = d και 0 < r1 < d.

Γ. Σύνθεση δύο αρμονικών ταλαντώσεων της ίδιας συχνότητας γύρω από το ίδιο σημείο στην ίδια διεύθυνση ∙ από γραφική παράσταση να προκύπτουν οι εξισώσεις x1 = A1ημωt και x2 = A2ημ(ωt + π/2…………..A1 = 3, A2 = 4……. A = 5 κλπ.

Δ. Σφαίρα (r) να κυλιέται χωρίς ολίσθηση στο εσωτερικό κυκλικού οδηγού ακτίνας R (r < < R) με ζητούμενο την ταχύτητα και την αντίδραση στην κατώτατη θέση (συνθήκη κυκλικής κίνησης).

Ε. Έλεγχος της ολικής ανάκλασης με κριτήριο την θ(crit). Προσοχή κατά τη μετάβαση από διαφανή πλάκα n1 σε διαφανή πλάκα n2 (n1 > n2).

Το τρίτο θέμα ας πούμε μια παραλλαγή των 1.49 και 1.50 του σχολικού βιβλίου ∙ κι αν ανοίξει το LC να γίνεται Ηλεκτρομαγνητικό Κύμα!

Το τέταρτο θέμα μια σφαίρα που ισορροπεί σε κ.ε. με τη βοήθεια νήματος ∙ το νήμα κόβεται και επακολουθεί κύλιση χωρίς ολίσθηση ∙ αλλάζει η στατική τριβή.

Θα θυμίσω ακόμα στους μαθητές μου τις προσομοιώσεις 2003, 2004, 2005, 2006 ως προς το 4ο.

Αυτά θα θυμίσω στους μαθητές μου με την πεποίθηση ότι το φετινό διαγώνισμα μπορεί να τους αιφνιδιάσει όσο και η σημερινή μας καταγραφή.

Μην «ψαρώνετε» ∙ τα θέματα είναι ανεξάντλητα και το ανθρώπινο μυαλό μπορεί να φτιάξει άπειρα, αλλά τα «εργαλεία» του καλού τεχνίτη διαχρονικά και καθορισμένα. Επιλέξτε τα κατάλληλα και συνδυάστε τα σωστά. Καλή επιτυχία σε όλους!

Προσθήκες χρήσιμες για… μυοχαλαρωτικές ασκήσεις της τελευταίας στιγμής…

1. Σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης, ίδιου πλάτους, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας, που συχνότητές τους διαφέρουν λίγο μεταξύ τους. Ο χρόνος ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους είναι 0,5 s και μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα το σώμα εκτελεί 100 πλήρεις ταλαντώσεις. Οι συχνότητες των δύο ταλαντώσεων είναι:

Α) 202 Ηz, 198Hz Β) 201Hz,199Hz Γ) 198Hz,200Hz

2. Σώμα που περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα έχει κάποια χρονική στιγμή συχνότητα f κινητική ενέργεια Κ. Στο σώμα ασκείται δύναμη που η ροπή της διπλασιάζει τη συχνότητα περιστροφής του σώματος. Το έργο της δύναμης κατά την παραπάνω μεταβολή είναι:

Α) Κ, Β) 2Κ, Γ) 3Κ, Δ) 4Κ

3. Δίνονται: m1 = m2 = m και m3 = 3m. Το σώμα (1) κινείται με ταχύτητα υο και ακολουθεί μια αλληλουχία ελαστικών κρούσεων. Αν τα σώματα δεν παρουσιάζουν τριβές κατά την κίνησή τους στο οριζόντιο επίπεδο, να υπολογίσετε τις ταχύτητες των σωμάτων όταν ολοκληρωθούν όλες οι κρούσεις, σε συνάρτηση με την υο.

4. Μια κοίλη και μια συμπαγής σφαίρα, ίδιας μάζας και ίδιας ακτίνας αφήνονται από την κορυφή του ίδιου κεκλιμένου επιπέδου. Ποια θα φτάσει με μεγαλύτερη ταχύτητα στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου; (Oι σφαίρες κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν).Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

5. Ένα βράδυ που έχει βρέξει, ο οδηγός ενός αυτοκινήτου δε βλέπει καλά το δρόμο λόγω του φαινομένου της:

Α) Ολικής ανάκλασης Β) Διάχυσης Γ) Διάθλασης Δ) Κανονικής ανάκλασης