Categories
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Party on Studio

Μαθητικών πρωτοβουλιών συνέχεια · τη Δευτέρα το βράδυ Party on Studio από τον «πειρατικό» μας ραδιοσταθμό PEDIO RADIO που εξέπεμψε καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων με μεγάλες ακροαματικότητες. Συγχαρητήρια στους στυλοβάτες Κωνσταντίνο, Γιάννη, Βίκυ, στον εμπνευστή της προσπάθειας, ραδιοφωνικό παραγωγό Γιάννη Καλιαμούτο, καθώς και σε όλους τους καθηγητές που έδωσαν το εμψυχωτικό και καθοδηγητικό τους παρών στο studio. Όσοι πιστοί προσέλθετε Ελευθερίου Βενιζέλου 16 στο Γαλάτσι στο ισόγειο προαύλιο για να χωρέσουμε όλοι στις 9.30 το βράδυ.

Categories
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Έκλεψαν τα Θέματα

Η κάμερα του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας κατέγραψε με ακρίβεια την κλοπή των θεμάτων. Οι δράστες διέφυγαν όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Δείτε το βίντεο που κυκλοφορεί στο www.youtube.com και αποδεικνύει την ευρηματικότητα και την εφευρετικότητα που εξοντώνει τη βασανιστική μονοτονία των εξεταστικών δοκιμασιών και απελευθερώνει το ανεξάντλητο μαθητικό χιούμορ.

Categories
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Οι Μαθητές Έχουν Χιούμορ

Μαθητές του φροντιστηρίου απάντησαν εν μέσω των εξετάσεων στο δύσκολο ερώτημα του MAD TV «Ποιον celebrity θα ήθελες να έχεις επιτηρητή;». Δείτε το σχετικό βίντεο.

Categories
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τα Σημερινά Θέματα

Οι συνεργάτες του ιστολογίου μας Χριστίνα Ζωγράφου και Μαρία Κανιάρη, Νίκος Καλαθάς και Σπύρος Γαβριήλ σχολιάζουν τα σημερινά θέματα στα Λατινικά, τη Χημεία κατεύθυνσης και τον Προγραμματισμό αντίστοιχα:

Τα σημερινά θέματα στα Λατινικά αν και όχι αναμενόμενα, όσον αφορά τα κείμενα, ήταν βατά. Οι γραμματικές παρατηρήσεις δεν είχαν καμία δυσκολία, απλά έπρεπε να δοθεί κάποια προσοχή στο γένος και την πτώση δύο αντωνυμιών και στην προστακτική δύο προστακτικών τύπων. Η συντακτική αναγνώριση των λέξεων ήταν ξεκάθαρη, ενώ η αναγνώριση της δευτερεύουσας ενδοιαστικής πρότασης γινόταν χωρίς καμία δυσκολία. Τα παιδιά απλά έπρεπε να θυμηθούν ότι η πρόταση είχε ιδιόμορφη ακολουθία χρόνων.

Στη μετατροπή της ενεργητικής σε παθητική σύνταξη έπρεπε να θυμηθούν ότι η λέξη arma που γινόταν υποτακτική ήταν ουδετέρου γένους. Η ανάλυση της αφαιρετικής απόλυτης «occiso Scriboniano» αναλυόταν με huc + υποτακτική υπερσυντελίκου, ενώ στη μετατροπή από ευθύ σε πλάγιο λόγο έπρεπε απλώς να θυμηθούν ότι το ειδικό απαρέμφατο που έπρεπε να σχηματίσουν θέλει υποκείμενο σε αιτιατική και δεν πρέπει να παραληφθεί (λατινισμός).

Τα θέματα στη Χημεία κατεύθυνσης καλύπτουν όλη την έκταση της ύλης σε ικανοποιητικό βαθμό. Ήταν αναμενόμενα χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και χωρίς να κρύβουν παγίδες.

Όσον αφορά τα θέματα του Προγραμματισμού ήταν μέτρια σε δυσκολία και ασυνήθιστα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά το στυλ των θεμάτων. Ήταν για αρκετά καλά διαβασμένους μαθητές και κάλυπταν ολόκληρη την ύλη.

Δείτε τις λύσεις των θεμάτων στο www.pedio.ekp.gr

Categories
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ο κ. Γαβριήλ επισημαίνει και δίνει γενικές οδηγίες για την αυριανή εξέταση:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΘΕΜΑ 1ο

• Σωστή ανάγνωση ολόκληρου του βιβλίου (ακόμα και των παραπομπών) για ερωτήσεις Σωστού-Λάθους, Πολλαπλής Επιλογής, ή Αντιστοίχησης.

• Αποστήθιση των ορισμών του βιβλίου καθώς και των σημείων εκείνων που έχουν κουκίδες, βελάκια κ.ο.κ.

• Μετατροπές:

1. Εντολών Επιλογής (Από την εντολή ΑΝ … ΤΟΤΕ στην εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ και αντίστροφα).

2. Εντολών Επανάληψης (Από την εντολή ΓΙΑ … ΑΠΟ … ΜΕΧΡΙ … ΜΕ_ΒΗΜΑ … στην εντολή ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ και αντίστροφα αν γίνεται, καθώς και από την εντολή ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ στην εντολή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ … ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ και αντίστροφα).

3. Υποπρογραμμάτων (Από ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ σε ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ και αντίστροφα (αν γίνεται), καθώς και υποπρογραμμάτων σε προγράμματα και αντίστροφα).

• Τρόποι αναπαράστασης αλγορίθμου: Μετατροπή κωδικοποίησης (ψευδογλώσσας) σε Διάγραμμα ροής και αντίστροφα ή μετατροπή κωδικοποίησης σε Φυσική γλώσσα κατά βήματα και αντίστροφα.

• Λογικές – αριθμητικές πράξεις και προτεραιότητες και χαρακτηρισμός προτάσεων-συνθηκών σε αληθής ή ψευδής.

• Διόρθωση αλγορίθμων για παραβίαση κάποιου κριτηρίου κυρίως περατότητας (άπειρες επαναλήψεις) και καθοριστικότητας (μηδενικός παρονομαστής ή αρνητική τετραγωνική ρίζα), ή βελτίωσή του (π.χ. περιττές ενέργειες, παραβλέψεις κ.λ.π.), διόρθωση προγραμμάτων (π.χ. για μη δηλωμένες μεταβλητές) και υποπρογραμμάτων (π.χ. διαφορετικός αριθμός ή τύπος μεταξύ πραγματικών και τυπικών παραμέτρων) κ.ο.κ.

• Ερωτήσεις πράξεις πάνω σε Στοίβα ή Ουρά.

ΘΕΜΑ 2ο

• Σωστή συμπλήρωση του Πίνακα παρακολούθησης των τιμών των μεταβλητών και γράφουμε τι θα εμφανιστεί ένας δεδομένος αλγόριθμος (πρόγραμμα) στην έξοδο. Προσέχουμε τις πράξεις και ειδικά αυτές με το ακέραιο πηλίκο (div) και το ακέραιο υπόλοιπο (mod). Σε περίπτωση που υπάρχουν υποπρογράμματα κάνουμε μία ομαδοποίηση των μεταβλητών κάτω από το πρόγραμμα ή το υποπρόγραμμα στο οποίο ανήκουν. Όταν το πρόγραμμα καλεί διαδικασία επιστρέφουν πίσω στο πρόγραμμα όλες οι νέες τιμές των μεταβλητών της διαδικασίας, ενώ όταν καλεί συνάρτηση επιστρέφει πίσω στο πρόγραμμα μόνο μία τιμή, η τιμή του ονόματος της συνάρτησης.

• Συμπλήρωση αλγορίθμου με δεδομένο τον πίνακα παρακολούθησης των τιμών των μεταβλητών. Στην περίπτωση αυτή μας δίνονται οι τιμές που παίρνουν οι μεταβλητές και συμπληρώνουμε τον αλγόριθμο με διάφορες τιμές, μεταβλητές ή τελεστές.

ΘΕΜΑ 3ο

• Αλγόριθμοι με δομή επανάληψης (ΓΙΑ, ΟΣΟ, ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ). Ελέγχουμε αν ο αριθμός των επαναλήψεων είναι γνωστός και αν όχι ποια είναι η μεταβλητή (μεταβλητές) που τερματίζουν την επανάληψη. Μέσα στη δομή επανάληψης συναντάμε σχεδόν πάντα και τη δομή επιλογής. (Απλή, Διπλή, Πολλαπλή, Εμφωλευμένη). Σε περίπτωση που μέσα στις εντολές επιλογής υπάρχουν χρεώσεις (πράγμα πολύ πιθανό), ο υπολογισμός της χρέωση μπορεί να γίνεται κλιμακωτά ή όχι.

• Υποπρογράμματα με δομή επιλογής και επανάληψης. Όλα τα παραπάνω είναι πιθανό να μας ζητηθεί να τα εκτελέσουμε με χρήση διαδικασιών ή συναρτήσεων (ή πιο γενικά με υποπρογράμματα). Οι διαδικασίες εκτελούν όλες τις ενέργειες ενώ οι συναρτήσεις χρησιμοποιούνται μόνο για υπολογισμούς και μάλιστα επιστρέφουν μία μόνο τιμή.

• Αλγόριθμος με πίνακα μονοδιάστατο (αναζήτηση ταξινόμησης)

ΘΕΜΑ 4ο

• Αλγόριθμοι με πίνακες. Διαβάζουμε τον πίνακα (πίνακες) και δημιουργούμε (πιθανότατα) καινούργιο πίνακα (πίνακες) εφαρμόζοντας σε αυτούς την λειτουργία είτε της αναζήτησης με δεδομένη τιμή ή με min, max κλπ, είτε της ταξινόμησης.

• Υποπρογράμματα με πίνακες. . Όλα τα προηγούμενα είναι πιθανό να μας ζητηθεί να τα εκτελέσουμε με χρήση διαδικασιών ή συναρτήσεων. Είναι πολύ πιθανό να μας ζητηθεί μόνο ένα υποερώτημα ενός θέματος να το κάνουμε με κάποιο υποπρόγραμμα.

• Δημιουργία αλγορίθμων στους οποίους κάνει αναφορά το σχολικό βιβλίο όπως π.χ. συγχώνευση, πολλαπλασιασμός αλά ρωσικά κ.ο.κ.

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ